Effektivisera era processer med skräddarsydda användarportaler

Få bättre överblick över er verksamhet med en realtidsöversikt över alla planerade köruppdrag. Visa fakturauppdelningar och kommunicera med kontraktsägarna.

Färdtjänsthandläggare

Hantera enkelt hela processen från inlämnande av ansökan om färdtjänst fram tills dess att beslut fattas. 

Skola

Ge skoladminstratörer möjlighet att se, ändra och avboka bokade resor för elevers räkning.

Sjukvård

Ge vårdpersonal tillgång att se, ändra och avboka bokade resor – på uppdrag av den berättigade.

Sjukvård

Gör det möjligt för föräldrar till skolsökande barn, vårdnadshavare och elever att ansöka om skolskjuts.

Voyagerr erbjuder ett utbud av skräddarsydda webbportaler för olika användargrupper som behöver interagera med systemet. Myndigheter, operatörer, sjukvårdspersonal, skoladministrationspersonal och handläggare, föräldrar, studenter, vårdnadshavare – och vårdgivare som behöver åtkomst till systemet på uppdrag av resenärer som de ansvarar för.

Alla gränssnitt, arbetsflöden och åtkomsträttigheter anpassas efter de specifika användartyperna för att säkerställa att de kan användas så enkelt och smidigt som möjligt.

Över 50000 aktiva självbetjäningsportaler med användare från skolor i norra Europa.

Digitalisera och effektivisera dina processer med Voyagerrs användarportaler och Appar.

Navigera i en komplex vardag och leverera personliga transporttjänster på det mest effektiva sättet

Voyagerr ger er och ert företag eller organisation möjlighet att digitalisera och optimera processerna för av anropsstyrd trafik.

Vill du se hur Voyagerr fungerar?

Få en genomgång av systemet och få svar på dina frågor.

Ring +46 (0)31-709 32 80 eller boka här.