Effektivitet som märks.

Öka resenärsupplevelsen.

Vår digitala plattform hjälper kollektivtrafikmyndigheter och operatörer att effektivt planera, hantera, förbättra och integrera transporttjänster inom efterfrågestyrd kollektivtrafik (DRT) för allmänheten och passagerare inom kollektivtrafiken.

Voyagerr är specialiserad på lösningar för skolor och universitet, anropsstyrd kollektivtrafik, färdtjänst och sjuktransport.

Offentliga transportmyndigheter
Offentliga transportoperatörer
Skolor och universitet
Microtransit
Färdtjänst och sjukresor