Voyagerr består av en plattform för anropsstyrd trafik, ett utbud av användarportaler, en förarapp och en resenärsapp.

Voyagerr tillhandahåller en rad verktyg som stöttar din anropsstyrda transportverksamhet oavsett om det handlar om dörr-till-dörr, last mile, flexibla rutter eller multimodala resor.

Olika användargrupper som myndigheter, operatörer, sjukhusadministratörer, skoladministrativ personal eller handläggare har tillgång till väl anpassade webbportaler vilket skapar en grund för effektiva processer.

Genom att använda appar och portaler för resenärer och förare kan ni digitalisera hela kedjan.

Demand Response Transport. Every Step. Every Ride.

Voyagerr gör det möjligt att digitalisera varje steg i värdekedjan. Det innebär att ni kan effektivisera administrationen och optimera resurserna.