Effektiv kommunikation med resenärer

Ge resenärer möjligheten att se sina egna resplaner med Voyagerrs resenärsapp och webbportal. Voyagerrs självbetjäningsplattform tillåter resenärer att själva boka, ändra eller avboka resor Appen minskar också behovet av att kontakta beställningscentralen. 

Voyagerrs resenärsapp uppfyller användarriktlinjer som ställs av både offentliga och internationella standarder, exempelvis (WGAC). Appen är designad för att kunna användas av alla. Det är exempelvis möjligt för den enskilde användaren att anpassa användargränssnittet, färgval, ljus och mörkt läge och textzoom.

Föräldrar och vårdnadshavare kan säkert logga in och hantera resebokningar för barns eller andras räkning. I ett speciellt avsnitt kan de se, hantera och boka resor för den sökta användarens räkning och enkelt säkerställa en pålitlig och anpassad körning.

Passagerare kan boka eller avboka resor via Appen eller webbportalen.

App/webbportal för passagerare

  • Enkel och snabb bokning, ändring och avbokning av resor.

  • Pushnotiser med bekräftelser på bokade resor, påminnelser och uppdateringar om förväntad tid för hämtning.

  • Översikt över både framtida och genomförda resor samt möjlighet att ge feedback på tjänsten.

  • Möjlighet att stödja resenärer som även vill nyttja den allmänna kollektivtrafiken.

  • Enkel, säker funktionalitet för föräldrar och vårdnadshavare vilka hanterar reseförfrågningar och bokningar för andras räkning.

  • Användaranpassad upplevelse med möjlighet att exemplevis justera ljus och mörk skärm och justerbar textstorlek.

  • Whitelabel-app – möjlighet att införliva ert företags eller organisations logotyp och färger.

Navigera i en komplex vardagoch leverera personliga transporttjänster på det mest effektiva sättet

Voyagerr gör det möjligt att digitalisera varje steg i värdekedjan.

Få en demonstration …

Få en demonstration och möjlighet att ställa dina frågor direkt till våra specialister.