Effektivitet som märks. Öka resenärsupplevelsen.
Utvecklar morgondagens transporttjänster.

Effektivt planera, hantera, förhöja och integrera anropsstyrd kollektivtrafik (DRT) för passagerare inom kollektivtrafiken.
0
resor om dagen
0+
städer i Europa
0%
av resan är digitaliserad
0+
erfarenhet
Voyagerr är specialiserat på lösningar för skolskjuts, on-demand, färdtjänst och sjukresor.
Öka användningen av den allmän kollektivtrafiken genom att integrera DRT. Gör transportnav mer tillgängliga och bytesresor enklare att navigera. Leverera realtidsinformation via vår App och integrera den med din reseplanerare för en komplett upplevelse.

Digitalisera och effektivisera bokning av resor och administration.

Låt utvalda resenärer och administrativ personal såsom personal inom sjukvården och skola använda sig av anpassade portaler och Appar genom vilka olika användargrupper kan hantera sin egen transport.

Över 90% av Voyagerrs resenärsbokningar kan hanteras digitalt, det vill säga bokas, skickas och levereras utan inblandning från beställningscentral eller trafikledning.

Optimera planeringen

Voyagerrs planeringsmotor är byggd under ett decennium av utveckling och finjustering. Den kan konfigureras helt enligt din organisations unika mål, oavsett om du prioriterar kostnadseffektivitet, minimering av passagerarnas restid eller något annat transportmål.

Optimera rutter smidigt, minska onödiga omvägar och förbättra fordonets utnyttjande för att säkerställa så kostnadseffektiv drift som möjligt.

Tillgänglig och hållbar transport

Främja tillgänglighet och inkludering genom en DRT-tjänst som tar hänsyn till olika resenärers unika behov. Voyagerrs lösningar är specifikt utformade för att möta komplexa resenärskrav exempelvis äldre personer med funktionsnedsättning eller passagerare med särskilda behov. Förbättra tillgängligheten genom att integrera vår DRT-lösning med det bredare transportsystemet.

Genom att stödja en enkel övergång till elfordon ger vår plattform möjligheten för städer, kommuner, regioner samt företag att främja gröna transportsätt.

Boka en demo

Se hur Voyagerr Demand Response Transport-systemet fungerar och vad det kan göra för ditt företag eller din organisation.