DRT system

Bokning och planering

Integration till den allmänna kollektivtrafiken

Trafikledning

Ersättning och fakturering

Rapportering och optimering

e-mobilitet

e-mobilitet

Övergången till e-mobilitet

Fördelarna med att omvandla fordonsflottan till elfordon är många.

Med Voyagerr kan du enkelt ta hänsyn till fordonsladdning i planeringen.

Integrering av laddningsplatser

Inkludera fordonsladdning i er planering för att maximera fordonens nyttjandegrad och reducera resenärens restid.

> DRT system

Främja övergången till hållbar mobilitet

Genom att enkelt stödja övergången till elektriska fordon möjliggör Voyagerr för regioner och företag att enklare främja miljövänliga former av kollektivtrafik.

Luftföroreningar är ett betydande problem i flera tätbefolkade städer, men nu finns möjligheter att ompröva delar av den allmänna kollektivtrafiken, både fordonsparken, men också via ett smartare unyttjande av dessa fordon när reella resenärsbehov finns, on-demand.

Hur bidrar Voyagerr till framtidens e-mobilitet?

I över tre decennier har Voyagerr hjälpt kollektivtrafikmyndigheter och operatörer som arbetar med anropsstyrd trafik att hantera övergången från fossildrivna till elektriska fordon. Detta har vi gjort genom att arbeta tillsammans med våra kunder för att skapa tekniklösningar som hjälper till att införliva de krav som elfordon ställer vid planering av anropsstyrd trafik.

Lösningarna stöder kollektivtrafikmyndigheter och operatörer i att göra hybrid- och elektriska fordon till ett logiskt och hållbart val.

Christian Christansen, CEO, Voyagerr