Översikt både hemma och i skolan – enkel administration av bokningar

Voyagerr erbjuder ett antal webbportaler för olika användargrupper som kan få tillgång till systemet. Det kan exempelvis vara myndigheter som regioner och kommuner, sjukvårdspersonal, anställda på skolförvaltningar och ärendehandläggare inom offentlig sektor. Arbetsflöden kan definieras separat för olika användarprofiler.

Voyagerrs portal för skolor och universitet låter skolförvaltningar se och hantera skolskjuts – resebokningar och avbokningar – på uppdrag av skolbarn och elever.

Enkel kommunikation och transparens

Portalen förser både hem och skola med relevant information, aviseringar och uppdateringar i realtid, så att skolförvaltningen är informerad om ankomst- och avgångstider för alla resor.

Enkelt och intuitivt användargränssnitt

Det enkla och intuitiva användargränssnittet ger medarbetarna inom skolförvaltningen möjlighet att se och ändra bokningar för den enskilda resenärens räkning – och därmed blir det mindre behov av att kontakta beställningscentralen.

Information om särskilda behov

Portalen gör det möjligt för anställda inom skolförvaltningen att få information om specifika önskemål eller krav relaterade till den enskilda resenären. Resenärsinformation såsom begränsningar och betalningsinformation är synliga när en bokning görs. Systemet eftersträvar lämplig matchning mellan transporttjänst och individuella behov och önskemål.

Beställningscentralen - kollektivtrafikmyndighetDRT-portalanvändare – anställda i skolförvaltningar

Data lagras och hanteras på ett ställe.

Voyagerr system för orderkörning gör det enkelt att hantera kunddata och samtidigt följa GDPR-kraven.
Resenärsrelaterad data lagras i en databas – det sparar tid, säkerställer att data hanteras på ett ställe och att särskilda behov och önskemål registreras så att de kan ingå i planeringen. Data skyddas effektivt genom auktorisation och åtkomsträttigheter.

Portalen för anställda inom skolförvaltningar är integrerad med Voyagers centrala system.

Effektivisera administrationen …

  • Enkelt och intuitivt användargränssnitt för portalen.

  • Minska belastningen på beställningscentralen och låt resenärerna boka och göra enkla ändringar 24/7.

  • Tillåt personal i skolförvaltningar att skapa och ändra bokningar för resenärers räkning.

  • Information om särskilda behov – exempelvis ansökan om att nyttja samma förare.

  • Information in real time.

Navigera i en komplex vardagoch leverera personliga transporttjänster på det mest effektiva sättet

Voyagerr gör det möjligt att digitalisera varje steg i värdekedjan. Det innebär att ni kan effektivisera administrationen och optimera resurserna.

Se hur Voyagerr Demand Response Transport-systemet fungerar och vad det kan göra för ditt företag eller din organisation.

Få en demonstration och möjlighet att ställa dina frågor direkt till våra specialister.