Hantera beställningar på ett enkelt och lätt sätt

Voyagerr erbjuder ett antal webbportaler för olika användargrupper som kan få tillgång till systemet. Det kan exempelvis vara myndigheter som regioner och kommuner, sjukvårdspersonal, anställda på skolförvaltningar och ärendehandläggare inom offentlig sektor. Arbetsflöden kan definieras separat för olika användarprofiler.

Voyagers webbportal för vårdadministrativ personal gör det möjligt att se och hantera resor – visa, boka och avboka turer – på uppdrag av resenärer som har sjukresor.

Enkel kommunikation och transparens

Portalen erbjuder tydlig kommunikation, en översikt över all nödvändig information – och aviseringar och uppdateringar i realtid, så att portalanvändare har all nödvändig information enkelt till hands.

Enkelt och intuitivt användargränssnitt

Ett intuitivt användargränssnitt gör att användaren enkelt kan ändra resebokningar vilket även reducerar behovet av att kontakta beställningscentralen.

Beställningscentral - kollektivtrafikmyndighet eller operatörDRT-portalanvändare – administrativ personal

Information om särskilda önskemål eller krav

Med webbportalen är det möjligt för personal att få information om särskilda önskemål eller krav relaterade till den enskilda bokningen. Resenärsinformation såsom begränsningar och betalningsinformation är synliga när en bokning görs. Systemet eftersträvar lämplig matchning mellan transporttjänst och individuella behov och önskemål.

Data lagras och hanteras på ett ställe.

Voyagerr system för orderkörning gör det enkelt att hantera kunddata och samtidigt följa GDPR-kraven.
Passagerarrelaterad data lagras i en databas – det spar tid och säkerställer att all data behandlas på ett ställe – i kärnan av systemet – samt att speciella önskemål och behov kan registreras och inkluderas när en systemanvändare gör en bokning. Data skyddas effektivt genom auktorisation och åtkomsträttigheter.

Användarportalen för vårdadministrativ personal är integrerad med Voyagerrs kärnsystem.

Effektivisera administrationen …

  • Enkelt och intuitivt användargränssnitt.

  • Minskat behovet för att kontakta beställningscentralen Möjligt för sjukvårdspersonal att hantera bokningar för patienters räkning.

  • Information om särskilda önskemål eller behov är enkelt att administrera och justera.

  • Information in real time.

Navigera i en komplex vardagoch leverera personliga transporttjänster på det mest effektiva sättet

Voyagerr gör det möjligt att digitalisera varje steg i värdekedjan. This means that you can streamline administration and optimise resources.

Boka en gratis demo …

Få en demonstration och möjlighet att ställa dina frågor direkt till våra specialister.