DRT system

Bokning och planering

Integration till den allmänna kollektivtrafiken

Trafikledning

Ersättning och fakturering

Rapportering och optimering

e-mobilitet

Rapportering och optimering

Mer transparens i verksamheten – bättre grund för tillväxt

Få tillgång till användningsbara insikter genom vårt rapportstöd – använd standardrapporter eller anpassa insikterna efter era behov.

Standardiserad eller skräddarsydd rapportering

Använd våra standardiserade rapporter alternativt skapa dina egna rapporter eller instrumentpaneler med hjälp av er driftsdata för att bygga insikter om er unika tjänsteleverans.

Eller integrera driftsdata med ett befintligt BI-verktyg för rapportering- och analysfunktion.

Enkel rapportdistribution

Systemet kan konfigureras för att generera standardrapporter i valt format, exempelvis Excel eller PDF, och därefter automatiskt distribuera dem till angivna e-mail.

Exempel på KPI och måltal 

  • Antal resenärer

  • Utnyttjandegrad fordon

  • Genomsnittlig restid

  • KPIer relaterade till tjänstens tillförlitlighet – exempelvis antal resor som utförs i rätt tid

  • Resenärers nöjdhet och feedback

  • Kostnadsfördelning – genomsnittlig kostnad per resenär

Voyagerr system

Standardrapporterna är en del av Voyagerr kärnsystem

Boka en Voyagerr demo anpassad till din verksamhet

Få en demonstration och möjlighet att ställa dina frågor direkt till våra specialister.