DRT system

Bokning och planering

Integration till den allmänna kollektivtrafiken

Trafikledning

Ersättning och fakturering

Rapportering och optimering

e-mobilitet

Effektiv bokning och planering

Förenkla och effektivisera bokningsprocessen –

minimera antalet samtal till beställningscentralen

Voyagerr systemet erbjuder dig enastående boknings- och planerings möjligheter baserat på pålitlig, säker och trygg teknik:

Använd smart automatisk planering – baserat på 25 olika faktorer

  • Systemet säkerställer att den mest lämpliga transportformen erbjuds – uppfyller de individuella kunders resebehov, såsom utrymmeskrav och hjälpmedel.

  • Voyagerrs planeringsmodul är anpassad för kontinuerlig utvecklingen och omfattar idag 25 faktorer.

    Den kan anpassas till er organisations unika mål, vare sig ni prioriterar kostnadseffektivitet, vill minska resenärernas restid eller något annat transportmål.

  • Optimera rutter smidigt, minska onödiga omvägar och förbättra fordonets utnyttjande för att säkerställa så kostnadseffektiv drift som möjligt.

  • Voyagers planeringsmodul skapar hög grad av flexibilitet för att möta individuella resenärsbehov såsom speciella utrymmeskrav för utrustning eller hjälpmedel.

Maximera självbetjäning med användarvänliga webbportaler

  • Med användavänliga webbportaler exempelvis för handläggare, skoladministratörer, föräldrar och sjukvårdspersonal kan ni digitalisera och effektivsera hela processen.

  • Resenärsappen är ytterligare en lättanvänd och välintegrerad modul för ökad effektivitet

“”… Vi har implementerat ett antal automatiska optimeringsrutiner som erbjuds inom Mobibus Toulouse. Vi anpassar dem när som helst med full autonomi. Vi anpassar dem när som helst med full autonomi. Tack vare detta, och tack vare noggrannheten i de restider som Voyagerr erbjuder, planeras mer än 90% av bokningsförfrågningarna som görs automatiskt. Det säkerställer optimalt fordonsutnyttjande åt oss.”

Julien GRANJEAN, Directeur, TPMR Toulouse / Mobibus, France

Boka en Voyagerr demo anpassad till din verksamhet.

Boka en Voyagerr demo anpassad till din verksamhet. Få en demonstration och möjlighet att ställa dina frågor direkt till våra specialister.