Gjør prosessene deres enda mer strømlinjede med brukertilpassede nettportaler

Portal for trafikkoperatør

Ta styringen i driften med full oversikt over alle planlagte reiser i sanntid. Se fakturaspesifikasjoner og kommuniser med kontrakteieren.

Saksbehandling

Digitaliser og styr prosesser for digitale søknader om bestillingstransport til bevilling eller avslag. Systemet kan håndtere flere søknader knyttet til samme søker parallelt.

Skoler

Gi personalet i skoleadministrasjonen mulighet til å se, endre og avlyse bestilte turer på vegne av skoleelever og studenter.

Helsevesen

Gi helsepersonale tilgang til å se, endre og avlyse bestilte reiser – på vegne av passasjerer.

Helsevesen

Gjør det mulig for foreldre til skolebarn, verger og studenter å søke om skoletransport.

Voyagerr tilbyr en rekke brukertilpassede nettportaler til ulike brukergrupper som skal ha tilgang i systemet, f.eks. regioner og kommuner, operatører, sykehus, personale i skoleadministrasjon og saksbehandlere, samt foreldre, elever, studenter, verger og omsorgspersoner som trenger tilgang til systemet på vegne av brukere.

Alle grensesnitt, arbeidsgang og tilgangsrettigheter er skreddersydd til spesifikke brukertyper og arbeidsganger for å sikre at den enkelte portalen er så enkel å bruke som mulig.

50 000+ aktive selvbetjeningsportalbrukere fra skoler i Nord-Europa.

Digitaliser og effektiviser prosessene deres med Voyagerr brukerportaler og -apper.

Naviger en kompleks hverdag og lever transporttjenester på den mest effektive måten.

Voyagerr gir deg og din bedrift eller organisasjon mulighet til å digitalisere og optimere prosesser og tjenesteytelser knyttet til individuell persontransport.

Bestill en gratis Voyagerr-demo tilpasset din organisasjon eller bedrift …

We’ll walk you through with a free demo, and answer any questions you may have. Call +44 (0)808 28 11 039 or