DRT system

Bokning och planering

Integration till den allmänna kollektivtrafiken

Trafikledning

Ersættning och fakturering

Rapportering och optimering

e-mobilitet

INTEGRERAD LÖN OCH FAKTURERINGSSYSTEM

Enkel och korrekt löneberäkning och fakturahantering

Voyagerr kan integreras med olika system och konfigureras för att utföra ersättning och fakturering från olika underleverantörer.

Voyagerr har framgångsrikt implementerat integration av fakturering.

Automatisk löneberäkning

Förenkla den komplexa uppgiften med löneberäkning. Integrera med ditt ERP-system och ge förare en realtidsapp för att registrera exemplevis arbetstimmar.

Voyagerrs integrerade och automatiska lösning kan enkelt konfigureras för att beakta exemplevis variationer i lönekostnader, följa fackföreningsregler, villkor samt era unika bestämmelser.

Stärk ert företag

Voyagerr erbjuder smartare planering genom att ta hänsyn till exemplevis variationer i lönekostnad, hantering av oplanerade och planerade frånvaro och säkerställer automatiskt överensstämmelse med rådande lagstiftning om körtider. 

Ni kan enkelt generera data och insikter som stöd för anbudsberäkningar. Ni kan enkelt generera data och insikter som stöd för anbudsberäkningar.

Voyagerr system

Voyagerrs system kan integreras med ett stort antal andra system.

Vill du se hur Voyagerr fungerar?

Få en demonstration och möjlighet att ställa dina frågor direkt till våra specialister.