Optimera driften med inbyggd skalbarhet.

I många samhällen förväntas antalet färdtjänst- och sjukresor öka de kommande åren på grund av demografiska förändringar.

Med en verkligt skalbar lösning är din verksamhet förberedd och kan snabbt anpassa sig till ökade krav.

Lita på kraften av pålitlig, säker och trygg teknologi

Voyagerr kan hantera från 100 till 30000 resor per dag. Vi stödjer fordonsflottor från 5 fordon till över 3000.

Transparens för alla med en end-to-end lösning

Med Voyagerrs end-to-end lösning kan resenärer, förare, beställningscentraler och administrativ personal hålla sig både uppdaterade och enkelt utföra olika operativa uppgifter.

Förändringar beaktas på några sekunder

Inom sjukresor ser man ofta varierande eller ändrade påstigningstider. Voyagerrs realtidssystem hanterar enkelt förändringar omgående. Systemet anpassar sig också till resenärers behov och omfördelar frigjord kapacitet både effektivt och sömlöst.

Resenärsapp – tillgänglig för alla

Voyagerrs resenärsapp uppfyller användarriktlinjer som ställs av både offentliga och internationella standarder, exempelvis (WGAC). Appen är designad för att kunna användas av alla. Det är exempelvis möjligt för den enskilde användaren att anpassa användargränssnittet, färgval, ljus och mörkt läge och textzoom.

Håll dig uppdaterad med aviseringar och bekvämligheten med att vårdare och vårdnadshavare kan boka, visa och ändra transportåtgärder åt dem som de tar hand om.

Effektiv planeringen byggd kring resenärens profil

Vår planeringsmotor är anpassad för de komplexa behoven hos individer med funktionsnedsättningar. Från hantering av kapacitet för rörlighetsstöd som rullstolar till optimering av påstigningstider baserat på resenärskrav säkerställer vi en sömlös, personlig och inkluderande upplevelse.

Systemet justerar dynamiskt påstigningstider för olika upphämtningsplatser med hänsyn till faktorer som exempelvis tillgänglighet.

Ge förarna den information de behöver – inklusive speciella instruktioner

Med förarappen kan föraren arbeta ännu mer effektivt och leverera en ännu bättre resenärsupplevelse.

Vår användarvänliga plattform accepterar särskilda instruktioner för att informera förare om passagerarnas specifika behov så att de kan tillgodoses. Detta gör att ni och ert företag kan fokusera på resenärsupplevelsen i alla delar av leveransen av den enskilda resan.

Gör er resenärsservice ännu bättre – och ge era förare ett arbetsredskap med heltäckande funktioner och möjlighet till support.

Se hur ni kan anpassa er till pågående mobilitetsförändringar – boka en demonstration idag.

Få en demonstration och möjlighet att ställa dina frågor direkt till våra specialister.