We are passionate about mobility for all
– making every journey matter.

Voyagerr erbjuder tekniklösningar som hjälper samhällen att leverera hållbar mobilitet för alla.

Se videon för en introduktion till Voyagerr ‘DNA’..

Voyagerrs historia – mer än 30 års erfarenhet

Voyagerr grundades 2023 som en omprofilering av den tidigare affärsverksamheten i Skandinavien och norra Europa via en sammanslagning av tre bolag, North European Trapeze Demand Response Transport, PLANit Sweden AB och Malmator AB för att gemensamt fokusera på att möta behoven hos europeiska kollektivtrafikmyndigheter och operatörer av nya tekniklösningar för mobilitet på ett mer effektivt sätt.

Voyagerr fokuserar uteslutande på tekniklösningar för on-demand-transport och både dess befintliga och framtida kunder kommer att dra nytta av mer än 30 års erfarenhet inom anropsstyrd trafik. Våra kunder och resenärer kan förvänta sig högre fokus på utveckling av effektiv tjänstedesign som stödjer ny mobilitet för alla. Varumärket Voyagerr kommer att växa med behoven hos kollektivtrafikmyndigheter, våra resenärer och samhällen.

Genom att vara en del av Modaxo-portföljen kan Voyagerr dra nytta av best-practices och resurser från ett brett nätverk av mobilitets och transportföretag.

Vi tror på

  • Mobilitet för alla – pålitliga, säkra och uppkopplade resor.
  • Utveckling av pålitlig, säker och trygg teknik för att hjälpa transportörer att effektivt erbjuda bästa tänkbara service till sina resenärer.
  • Ge transportmyndigheter i städer och regioner verktyg för att effektivt forma och hantera mobilitetstjänster både idag och imorgon.
  • Anropsstyrd trafik spelar en allt viktigare roll för att tillgodose unika mobilitetsbehov samt effektivt minska koldioxidutsläpp och förbättra trafiken i städer.

Vi är en del av Modaxo

Modaxos filosofi är att investera i utvecklingen och tillväxten av bolag inom persontransportområdet – utan att senare sälja företagen, buy-and-hold. Det betyder att när du arbetar med ett Modaxo-företag kan du vara säker på en långsiktig relation.

Modaxos framgångshistoria grundar sig på leverans av innovativa tekniklösningar som understöds av passionerade experter som verkligen känner sina regioner och marknader.

Vad betyder namnet Voyagerr?

Voyagerr fokuserar uteslutande på att möta behovet av nya tekniklösningar för mobilitet hos europeiska kollektivtrafikmyndigheter, operatörer och resenärer. Namnet associeras med resenärer, resor och daglig mobilitet. På en mer generell nivå förkroppsligar det också innovation och resan in i framtiden, eftersom vår lösning bygger på sofistikerad teknologi med nya funktioner som kontinuerligt läggs till.

Det extra r i slutet av namnet är tyst. Det kan associeras med tillägg, det vill säga förlängda resor och utökade lösningar – samt lyhördhet för passagerarnas behov och våra kunders krav.