Passionate about mobility for all

– making every journey matter

0+
resor per dag
0+
städer i Europa
0+
systemintegrationer
0+
erfarenhet
0+
Rides per day
0+
städer i Europa
0+
System integrations
0+
erfarenhet

#voyagerr

#MakingEveryJourneyMatter

#EveryStepEveryRide

#WeAreModaxo

Pålitlig partner som levererar DRT-resor i stora del av Europa

Under de senaste 10 åren har Voyagerr tillhandahållit lösningar för att hantera mer än 300 miljoner resor inom Demand Response Transport (DRT) i Europa.

Idag genomför våra kunder och system en resa varje sekund, och vi stödjer stolt mer än 10 000 förare.

Den beprövade, skalbara och lättintegrerade DRT-lösningen.

Från början till slut: Voyagerr erbjuder dig en enda digital plattform för varje steg i planering, hantering, drift och integration av anropsstyrda tjänster.

Navigera i en komplex vardag och leverera personliga transporttjänster på det mest effektiva sättet

Voyagerr ger er och ert företag eller organisation möjlighet att digitalisera och optimera processerna för anropsstyrd trafik.

User portals and apps

Minimera antalet samtal till beställningscentralen.

Med Voyagerr kan du effektivt minimera bokningskostnader.

Över 90% av Voyagerrs resenärsbokningar kan hanteras digitalt, det vill säga bokas, skickas och levereras utan inblandning från beställningscentral eller trafikledning.

En komplett end-to-end-plattform.

Lita på Voyagerrs kraftfulla och effektiva kärnsystem – och digitalisera och effektivisera dina processer ytterligare genom anpassade användarportaler för operatörer, ärendehanterare, skoladministration eller hälso- och sjukvårdsadministration. Lägg till passagerar- och förarappar för ännu större effektivitet.

Verkligen effektiv planering – med 25 beaktade faktorer

Med 25 automatiska planeringsfaktorer erbjuder Voyagerr en exceptionell nivå av optimering, vilket innebär lägsta möjliga kostnad för din verksamhet.

Stödjer både automatisk och manuell planering. 

Voyagerrs motor är en sofistikerad algoritm som stödjer både automatisk och manuell planering. Den erbjuder exakt automatisering i linje med dina specifika krav och genererar effektiva planer och scheman i alla situationer.

Över 30 systemintegrationer

Systemet är utformat för skalbarhet och enkel integration med en mängd olika andra system.

Voyagerr har byggt över 30 integrationer med externa system.

Öka din fordonsflotta och din kundbas och förbättra kvaliteten på tjänsterna till passagerarna genom att integrera med externa operatörer och allmän kollektivtrafik. Effektivisera din verksamhet ytterligare genom integration med till exempel ERP- och HR-system.

Hantera komplexitet och stärk din verksamhet

Voyagerr erbjuder en hög nivå av transparens med en ansluten end-to-end plattform. Väsentlig information delas enkelt inom din organisation..

Voyagerr kan hantera från 100 till 30 000 resor per dag. Vi stödjer fordonsflottor från 5 fordon till mer än 3000.

Med en verkligt skalbar lösning kan du snabbt anpassa driften vid eventuella ökningar i efterfrågan.

Enkelt hantera fordon, lönehantering och fakturering samt rapporteringsstöd och avancerad analys för högre effektivitet och kontroll.