Digitaliserade processer

Voyagerr erbjuder ett antal webbportaler för olika användargrupper som kan få tillgång till systemet. Det kan exempelvis vara myndigheter som regioner och kommuner, sjukvårdspersonal, anställda på skolförvaltningar och ärendehandläggare inom offentlig sektor. Arbetsflöden kan definieras separat för olika användarprofiler.

Voyagers webbportal för handläggare inom offentlig sektor ger möjlighet att digitalisera hela processen från att förbereda och lämna in en ansökan om färdtjänst till beslut.

Portalen erbjuder heltäckande funktioner för att optimera och hantera dokumentationen av ansökningar inom färdtjänst.

Digitaliserade processer med parallella ansökningar

Ansöknings- och handläggningsdelen är uppbyggd så att det är lätt att hantera olika ansökningar samtidigt – samma resenär kan ha flera ansökningsprocesser i systemet. Applikationerna kan nås av olika ärendehanterare.

Data lagras och hanteras på ett ställe.

Voyagerrs system gör det enkelt att registrera och hantera resenärsrelaterad data samt uppfylla kraven i GDPR.
Resenärsdata lagras i en databas – det sparar tid och säkerställer samtidigt att data behandlas på ett säkerts sätt.

Användarportalen för ärendehanterare är en integrerad del av Voyagerr kärnsystemet.

Effektivisera processerna …

  • Skapan, uppdatera och radera applikationer snabbt.

  • Enkelt att konvertera ansökningsdokument till kunddokument med ett klick.

  • God överblick över pågående ansökningar, antal och status – samt definiera och få en överblick över den enskilde resenärens eventuellt unika behov.

  • Lägg till en eller flera betalningslösningar till den enskilda resenären.

  • Lägg till platser (även geokodade) för en eller flera resenärer samtidigt.

  • Sök och jämför resenärsadresser inom ett definierat område och visa antalet sökta resor, avbokningar och bomkörningar.

Demand Response Transport. Every Step. Every Ride.

En enda, integrerad digital plattform för planering, administration, drift och integration av anropsstyrd trafik – beprövad, skalbar och lätt att integrera.

Navigera i en komplex vardagoch leverera personliga transporttjänster på det mest effektiva sättet

Voyagerr gör det möjligt att digitalisera varje steg i värdekedjan. This means that you can streamline administration and optimise resources.

Boka en gratis demo …

Få en demonstration och möjlighet att ställa dina frågor direkt till våra specialister. Ring +46 (0) 31-709 32 80 eller