DRT system

Bokning och planering

Integration till den allmänna kollektivtrafiken

Trafikledning

Ersättning och fakturering

Rapportering och optimering

e-mobilitet

Integration till den allmänna kollektivtrafiken

Skapa bättre tjänster och resenärsupplevelser genom att kombinera den den anropsstyrda med den allmänna kollektivtrafiken

Optimera resurser, spara kostnader och erbjud resenärer högre personlig service

Effektivt integrerad kollektivtrafik

Genom att integrera on-demand-körning och fast linjetrafik kan ni bättre utnyttja hela kollektivtrafiknätet och ge resenärerna en mer sömlös, multimodal mobilitetstjänst vilken stöttar övergången från privatbilar snabbare.

Med den webbaserade tilläggsmodulen vilken är utformad för att kombinera orderkörning med fasta rutter – kan ni enkelt skapa och konfigurera linjer, rutter och områden och definiera effektiva planeringslösningar baserat på era mottagna bokningar.

Anpassningsbar resenärsapp

Du kan kombinera systemet med resenärsappen vilken kan stötta både biljettförsäljning och betalning.

Ge information relaterad till bokade resor och eventuella ändringar i realtid via resenärsappen.

Det är möjligt att anpassa appen med er företagslogo och era färger. Vidare har användare av appen möjlighet att göra ett antal personliga inställningar. Ni kan enkelt möjliggöra för era resenärer att hantera och ändra egna resebokningar och tillhandahålla realtidsuppdateringar rörande planerade resor. Portaler och appar kan levereras som white label-applikationer för att skräddarsys efter ert företags eller organisations visuella identitet.

> Resenärsapp

Exempel på modeller för fasta rutter i kombination med anropsstyrd trafik. Det finns många möjligheter.

1: First mile/last mile eller en kombination

Kombinerade tjänster till och från linjer i områden med begränsad eller ingen kollektivtrafik

2) Polygon till polygon och/eller polygon till stopp.

Anropsstyrd polygonupphämtning med transport till allmän kollektivtrafik (hämtning sker på hemadress i polygonområdet). ​

”Den allmänna kollektivtrafiken. Mönster förändras, resenärsgrupper förändras, resenärsbehov förändras. Det innebär att ytterområden eller områden med få passagerare nu kan erbjudas effektiv kollektivtrafik via anropsstyrd trafik” .

Christian Erikstrup, Demand Response Specialist, Voyagerr

Integrationsmodulen för fast rutt är en webbaserad tilläggsmodul till Voyagers centrala system.

Beställ en demo av Voyagerr för fast linjeintegration …

Få endemostration och svar på era frågor.