Full kontroll i realtid över alla planerade resor

Voyagerr erbjuder ett antal webbportaler för olika användargrupper som kan få tillgång till systemet. Det kan exempelvis vara myndigheter som regioner och kommuner, sjukvårdspersonal, anställda på skolförvaltningar och ärendehandläggare inom offentlig sektor. Arbetsflöden kan definieras separat för olika användarprofiler.

Voyagerrs webbportal för drift och hantering av kollektivtrafik ger kollektivtrafikoperatörer en tydlig översikt över planerade köruppdrag på fordon, eller rutter, samt kompensation för utförda resor.

Detta ökar transparensen och förenklar kommunikationen mellan förare och trafikledningskontoret.

Daglig eller månatlig översikt
Portalen ger även information om utförda köruppdrag och ekonomisk kompensation på daglig och månatlig basis.

Strukturerad feedback
Det är även möjligt att registrera resenärsärenden och ge återkoppling.

Användarportalen för operatörer är fullt integrerad.

Effektivare drift

  • Överblick för samtliga planerade uppdrag.

  • Mindre behov av samtal mellan förare, trafikledning och trafikoperatör.

  • Tillgänglig på flera språk.

  • Användargränssnittet kan anpassas till företagets eller organisationens varumärkesfärger och logotyp.

  • Ekonomiska data presenteras automatiskt efter varje räkenskapsperiod.

  • Möjlighet att registrera klagomål från resenärer samt ge återkoppling på dessa.

Demand Response Transport. Every step. Every ride.

En enda, integrerad digital plattform för planering, administration, drift och integration av anropsstyrd trafik – beprövad, skalbar och lätt att integrera

Navigera i en komplex vardag och leverera personliga transporttjänster på det mest effektiva sättet

Voyagerr gör det möjligt att digitalisera varje steg i värdekedjan.

Se hur Voyagerr Demand Response Transport-systemet fungerar.

Få en demonstration och möjlighet att ställa dina frågor direkt till våra specialister. Ring +46 (0) 31-709 32 80 eller