DRT system

Bokning och planering

Integration till den allmänna kollektivtrafiken

Trafikledning

Ersättning och fakturering

Rapportering och optimering

e-mobilitet

Trafikledning

Ta hand om oförutsedda händelser enkelt och snabbt med överblick och hantering hela vägen – från resebokning till resenärsavlämning

Många operatörer upplever utmaningar med att hantera bomkörningar, avbokningar och förseningar. Det är därför nödvändigt att snabbt kunna ändra resplaner och meddela förare – samtidigt som verksamheten fortfarande ska fungera effektivt. Använd den automatiska planeringsfunktionen eller välj ett mer manuellt interventionsalternativ från en prioriterad lista.

Notifieringar

Få meddelanden i realtid, direkt på din skärm, så att ert team håller sig uppdaterat om situationen och kan vidta omedelbara åtgärder.

Ligg steget före med proaktiva notifieringar

Varningar upptäcker och åtgärdar problem innan de blir problem – så att ni proaktivt kan hantera eventuella driftutmaningar.

God översikt – kartläggning av fordon i realtid

Övervaka och spåra fordon enkelt med den interaktiva kartan i realtid.

Ändringar i körplanen

Ändringar i körplanen kommuniceras omedelbart till förare och andra teammedlemmar, så att alla är fullt informerade hela tiden.

Voyagerr system

Trafikledningsmodulen är en del av Voyagerrs centrala system.

Vill du se hur Voyagerr fungerar?

Be om en demostration så besvarar vi dina frågor.