Säker och trygg skolskjuts

Voyagerr erbjuder din organisation en fullt utvecklad end-to-end lösning baserat på pålitligt och säker teknologi.

En pålitlig partner inom anropsstyrd skoltransport.

Vi hjälper myndigheter att transportera mer än 160000 skolbarn och studenter varje år i Norra Europa.

Minimera bokningskostnader och bomkörningar.

Tillåt resenärer och deras föräldrar/vårdnadshavare att hantera sin resa eller möjliggör för skolpersonal att hantera bokningarna i realtid. Minskar både samtal till beställningscentralen och antalet bomkörningar.

Minimera manuellt pappersarbete och administrativ arbetsbelastning med en helt strömlinjeformad och enkel ansökningsprocess som ger den sökande snabbt beslut och möjliggör schemaläggning med kort varsel.

Förenkla hanteringen för familjer med flera studenter som går på samma skola genom att sömlöst anpassa vårdnadshavares konton för alla barn.

Transparens – information i realtid

Med Voyagerrs planeringsmotor kan du enkelt erbjuda skoltransport som uppfyller varje elevs eller students specifika behov, inklusive de med mer komplexa krav.

Klicka enkelt på en knapp för att säkra återkommande bokningar under året, med intelligent hänsyn till skollov och helgdagar. Undvik manuell schemaläggningshantering och säkerställ pålitlig transport för alla.

Tydlig information och kommunikation baserad på realtidsdata ser till att alla är informerade om scheman, rutter och hämt- och lämningstider.

Vi har lagt stor vikt vid att göra det enkelt för studenter eller föräldrar att använda [application] ansökningsportalen, så att formulären fylls i korrekt och fel i våra data minimeras.

I studentportalen leds sökanden steg för steg genom ansökningsprocessen och systemets inbyggda RPA-logik behandlar individuella ansökningar automatiskt och tilldelar det korrekta transporterbjudandet till respektive sökande. Enligt den feedback vi har fått från användare är det lätt att använda ansökningsportalen.”

Per Solbakken
Digital Services Advisor, Innlandstrafikk, Norge

Uppfyll individuella behov – hantera data säkert

Dokumentera detaljerad information om era resenärer, och se till att även studenter med komplexa behov får den skräddarsydda support de behöver. Ni kan vara helt trygga med vårt system.

Vi följer GDPR och prioriterar integritet och skyddet av känsliga data. Fråga oss, vi på Voyagerr berättar gärna mer om hur vi aktivt arbetar med datasäkerhet. With Voyagerr, you can confidently manage and safeguard passenger information, ensuring that it remains secure at all times.

Boka en demonstration …

Få en demonstration och möjlighet att ställa dina frågor direkt till våra specialister. Ring +46 (0) 31-709 32 80 eller

“Några barn med särskilda behov kan exempelvis behöva en vardag med mycket hög förutsägbarhet. Det inkluderar exempelvis att känna till föraren av deras skoltransport. Vår planeringsmodul kan ta hänsyn till detta och andra särskilda krav.”

Christian Erikstrup
Voyagerr Demand Response Specialist, Danmark