Enkel kommunikation med förare

Voyagers iOS- och Android-App för förare optimerar körupplevelsen och förenklarr tjänsteleveransen.

Förare får uppdateringar om ändrade resor i realtid vilket reducerar antalet bomkörningar och effektiviserar tjänsten.

Trafikledningen har fördelen att kunna se både incidenter i realtid och se var den enskilde föraren befinner sig.

Den integrerade ruttguiden, som fungerar med realtidsuppdateringar, anger den mest effektiva rutten.

Tvåvägskommunikation mellan förare och trafikledningen underlättar det dagliga arbetet. Förare kan lämna information, begära hjälp eller uppmärksamma trafikledningen om frågor som berör dem.

Appen är designad för att fungera sömlöst med Voyagerrs kärnsystem.

Effektivare drift …

  • Uppdatering av tidtabeller i realtid – sparar tid och bränsle.

  • Information i realtid om incidenter skapar transparens och överblick.

  • Integrerad ruttguide baserad på trafikdata i realtid.

  • Smidig tvåvägskommunikation mellan förare och trafikledning.

  • Kompatibel med både iOS och Android.

Navigera i en komplex vardagoch leverera personliga transporttjänster på det mest effektiva sättet

Voyagerr gör det möjligt att digitalisera varje steg i värdekedjan. Det innebär att ni kan effektivisera administrationen och optimera resurserna.

Boka en gratis demo …

Se hur Voyagerr Demand Response Transport-systemet fungerar och vad det kan göra för ditt företag eller din organisation.