Gør jeres processer endnu mere strømlinede med brugertilpassede web-portaler

Portal til trafik myndigheder / operatører

Fuldt overblik over alle planlagte ture i real-tid. Se faktura-specifikationer og kommuniker med kontraktejeren.

Webportal til sagsbehandlere

Digitaliser og styr processer for digitale ansøgninger om bestillingstransport til bevilling eller afslag. 

Webportal til skoleadministrationer

Giv personale I skoleadministrationer mulighed for at se, ændre og aflyse bookede ture på vegne af skolebørn og studerende.

Webportal til sundhedsadministration

Giv sundhedspersonale adgang til at se, ændre og aflyse bookede rejser – på vegne af visiterede passagerer.

Webportal til sundhedsadministration

Gør det muligt for forældre til skolesøgende børn, værger og studerende at ansøge om skoletransport.

Voyagerr tilbyder en række brugertilpassede web-portaler til forskellige grupper af brugere, der skal kunne tilgå systemet, f.eks. regioner og kommuner, operatører, hospitaler, personale i skoleadministrationer og sagsbehandlere samt forældre, elever, studerende, værger og omsorgspersoner, der har brug for adgang til systemet på vegne af visiterede passager.

Alle brugerflader, arbejdsgange og adgangsrettigheder er skræddersyede til specifikke brugertyper og arbejdsgange for at sikre, at den enkelte portal er så enkel som mulig at anvende for brugerne.

50.000+ aktive selvbetjenings-portalbrugere i skoler i Nordeuropa.

Digitaliser og effektiviser jeres processer med Voyagerr brugerportaler og -apps.

Navigér en kompleks dagligdag, med en høj grad af styring i driften, og levér transportservices på den mest effektive måde

Voyagerr systemet tilbyder en række værktøjer til effektiv planlægning, styring og administration til virksomheder og organisationer, der planlægger og opererer med bestillingskørsel.

Få en gratis demo …

Få en demonstration af Voyagerrs brugerportaler.