Overblik for alle, både i hjemmet hos familien og på skolen – nem og enkel administration af turbestillinger

Voyagerr tilbyder en række web-portaler til forskellige brugergrupper, som kan få adgang til systemet. Det kan f.eks. være myndigheder som regioner og kommuner, personale i sundhedsadministrationer, medarbejdere i skoleadministrationer og sagsbehandlere inden for det offentlige. Adgangrettigheder og arbejdsgange kan defineres separat for forskellige brugerprofiler.

Voyagerrs portal til skoler og universiteter giver skoleadministrationer mulighed for at se og administrere skoletransport – turbookinger og afbestillinger – på vegne af skolebørn og studerende.

Nem kommunikation og transparens

Skoleportalen giver både hjem og skole relevant information, notifikationer og opdateringer i realtid, sådan at skoleadministrationen er informeret om ankomst- og afgangstid for alle ture.

Simpel og intuitiv brugerflade

Den simple og intuitive brugerflade giver medarbejderne i skoleadministrationen mulighed for at se og ændre bookinger på vegne af den enkelte passager – og dermed er der mindre behov for at kontakte trafikoperatøren.

Information om særlige behov

Skoleportalen gør det muligt for administrative medarbejdere på skoler og institutioner at få information om specifikke ønsker eller krav relateret til den enkelte passager/elev. Passager information inkl. præferencer, begrænsninger og betalingsinformation er synlige, når der bliver lavet en bestilling i systemet som også søger for, at der som udgangspunkt er et passende match mellem services og elevens individuelle visiterede behov.

Kørselskontor Medarbejdere i skoleadministration og institutioner

Data er gemt og styret ét sted

Voyagerr system til bestillingskørsel gør det enkelt at administrere kunde/passagerdata og overholde GDPR-krav.
Passagerrelaterede data bliver gemt i én database – det sparer tid, sikrer at data bliver administreret ét sted, og at specielle behov og ønsker bliver registrerede, så de kan indgå i planlægningen. Alle data er effektivt beskyttet gennem autorisation/ adgangsrettigheder.

Skoleportalen for medarbejdere i skoleadministrationer er integreret med Voyagerrs Kernesystem.

Ensrettede administrationsprocesser

  • Simpel og intuitiv brugerflade.

  • Reducer belastningen på kørekontoret og giv portalbrugere mulighed for at bestille og lave ændringer 24/7.

  • Giver medarbejdere på skoler og institutioner mulighed for at oprette og ændre bookinger på vegne af passagerer/elever.

  • Information om særlige behov – f.eks. et ønske om samme chauffør.

  • Information in real time.

Navigér en kompleks dagligdag, med en høj grad af styring i driften, og levér transportservices på den mest effektive måde

Voyagerr gør det muligt at digitalisere hvert trin i værdikæden for bestillingskørsel.

Ønsker du at se, hvordan systemet virker?

Få en gratis demonstration af portalen til skoleadministrationer og svar på dine spørgsmål.