Oversikt for alle, både hjemme hos familien og på skolen – enkel administrasjon av turbestillinger.

Voyagerr tilbyr en rekke nettportaler til forskjellige brukergrupper som kan få tilgang til systemet. Det kan f.eks. være myndigheter som fylker og kommuner, personale i helseadministrasjon, ansatte i skoleadministrasjon og saksbehandlere i det offentlige. Tilgangsrettigheter og arbeidsgang kan defineres separat for de forskjellige brukerprofilene.

Voyagerrs portal til skoler og universiteter gir skoleadministrasjonen mulighet til å se og administrere skoletransport – turbestillinger og avbestillinger – på vegne av skoleelever og studenter.

Enkel kommunikasjon og klarhet

Skoleportalen gir både hjem og skole relevant informasjon, varslinger og oppdateringer i sanntid, slik at administrasjonen er informert om ankomst- og avgangstid for alle turer.

Enkelt og intuitivt brukergrensesnitt

Det enkle og intuitive grensesnittet gir de ansatte i administrasjonen mulighet til å se og endre bestillinger på vegne av enkeltpassasjerer – og slik blir det mindre behov for å kontakte trafikkoperatøren.

Informasjon om særskilte behov

Skoleportalen gjør det mulig for de ansatte i administrasjonen på skoler og institusjoner å få informasjon om spesifikke ønsker eller krav knyttet til den enkelte passasjer/elev. Passasjerinformasjon inkl. preferanser, begrensninger og betalingsinformasjon er synlig når det legges inn bestilling i systemet , som også sørger for at det i utgangspunktet er en passende match mellom tjenesten og elevenes individuelle behov.

Callcenter – samferdselsmyndighetTrafikkportalbruker – ansatte i skoleadministrasjon og ved institusjoner

Data lagres og styres på ett sted

Voyagerr-systemet for bestillingskjøring gjør det enkelt å administrere kunde-/passasjerdata og overholde GDPR-krav.
Passasjerrelatert data lagres i én database – det sparer tid, sikrer at dataene administreres på ett sted, og at spesielle behov og ønsker registreres, slik at de kan inngå i planleggingen. Alle data beskyttes effektivt gjennom autorisasjons-/tilgangsrettigheter.

Skoleportalen for ansatte i skoleadministrasjon er integrert med Voyagerrs kjernesystem.

Strømlinjede administrasjonprosesser

  • Enkelt og intuitivt brukergrensesnitt

  • Reduser belastningen på callcenteret og gi portalbrukere muligheten til å bestille og gjøre endringer 24/7

  • Gir ansatte på skoler og institusjoner muligheten til å opprette og endre bestillinger på vegne av passasjerer/elever

  • Informasjon om spesielle behov – f.eks. ønske om samme sjåfør. Informasjon i sanntid

  • Information in real time.

Naviger en kompleks hverdag og lever transporttjenester på den mest effektive måten.

Voyagerr gjør det mulig å digitalisere hvert ledd i verdikjeden.

Bestill en gratis Voyagerr-demo tilpasset din organisasjon eller bedrift …