DRT kernesystem

Booking og planlægning

Integration til fast rutetrafik

Trafikstyring

Løn og fakturering

Rapportering og optimering

e-mobilitet

Rapportering og optimering

Mere transparens i driften – bedre grundlag for vækst

Få adgang til data, I kan handle ud fra gennem rapportering – brug standardrapporterne eller en en skræddersyet tilgang.

Standard- eller skræddersyede rapporter

Brug systemets standardrapporter eller få skræddersyet jeres egne dashboards på grundlag af data fra systemet til at få øget indsigt i driften.

Eller integrer til eksisternede BI-systemer for avanceret rapportering og analyse.

Enkel og nem distribution af rapporter

Systemet kan sættes op til at genere standardrapporter i et valgt format, f.eks. Excel eller PDF, og automatisk sende disse til en liste med e-mail modtagere.

Eksempler på KPIer og måltal …

  • Antal passagerer

  • Udnyttelsesgrad for køretøjer

  • Gennemsnitlig rejsetid

  • KPIer relateret til service pålidelighed

  • Passagertilfredshed og -feedback

  • Passager distribution og gennemsnitlig omkostning per passager

  • Gennemsnitlig omsætning per passager

Voyagerr DRT kernesystem

Standardrapporter er den del af Voyagerrs kernesystem.

Se hvad Voyagerr kan gøre for din virksomhed …

Se hvordan systemet virker og få svar på dine spørgsmål.