DRT kjernesystem

Bestilling og planlegging

Integrasjon til kollektiv transport

Trafikkstyring

Lønn og fakturering

Rapportering og optimering

e-Mobility

Rapportering og optimering

Økt transparens i driften – bedre vekstgrunnlag

Få tilgang til data dere kan ta beslutninger ut ifra gjennom rapportering – bruk standardrapportene i kjernesystemet eller lag egne rapporter med en skreddersydd tilnærming.

Standard eller skreddersydde rapporter

Bruk kjernesystemets standardrapporter eller få skreddersydd deres egne dashbord på grunnlag av data fra systemet for økt driftsinnsikt.

Eller integrer til eksisterende BI-systemer for avansert rapportering og analyse.

Enkel distribusjon av rapporter

Systemet kan settes opp til å generere standardrapporter i et gitt format, f.eks. Excel eller PDF, og automatisk sende disse til en liste e-postmottakere.

Eksempler på KPI og måltall:

  • Samkjøring – etterspørsel av transporttyper og bruksmønstre

  • Utnyttelsesgrad av kjøretøy

  • Gjennomsnittlig reisetid

  • Planinnlevering

  • Passasjerenes tilfredshet og tilbakemeldinger

  • Passasjerfordeling og gjennomsnittlig kostnad per passasjer

  • Gjennomsnittlig omsetning per passasjer

Kjernesystem

Standardrapporter er en del av Voyagerrs kjernesystem.

Se hva Voyagerr kan gjøre for din organisasjon eller bedrift.

Få en gratis demonstrasjon… Vi svarer samtidig selvsagt på alle spørsmålene du sitter med.