DRT kernesystem

Booking og planlægning

Integration til fast rutetrafik

Trafikstyring

Løn og fakturering

Rapportering og optimering

e-mobilitet

e-mobilitet

På vej til e-mobilitet?

Fordelene ved at omlægge flåden til elkøretøjer er mange. Med Voyagerr kan I inddrage tid til opladning af elkøretøjer i planlægningen.

Integration af ladeplaner

Inkluder behov for opladning i jeres planlægning og maksimer den tid, køretøjerne er i brug

> Overblik – kernesystem

Understøt overgangen til bæredygtig mobilitet

Ved at understøtte en simpel overgang til elektriske køretøjer kan Voyagerr medvirke til at byer og andre fællesskaber, virksomheder og organisationer bevæger sig i retning af grønnere transport.

Luftforurening er ofte et vigtigt emne i tæt befolkede byer med meget trafik. Europæiske byer har i disse år muligheden for at gentænke deres offentlige transportsystemer og overveje demand response transport som et middel til at opmå en renere og mere bæredygtig fremtid med nulemission.

Hvordan bidrager Voyagerr til en fremtid med e-mobilitet?

Voyagerr har gennem mere end 30 år hjulpet myndigheder inden for offentlig transport og operatører af offentlig transport, der arbejder med bestillingskørsel, med kørselsplanlægning med forskellige flådetyper og -sammensætninger – herunder også ved transformation fra fossilt brændstof til elektrisk. Vi har gjort dette ved at lave teknologiløsninger, der hjælper med at indarbejde de krav elektriske køretøjer stiller ved planlægning af bestillingskørsel.

Disse løsninger understøtter myndigheder inden for offentlig transport og operatører i at hybrid- og elektriske køretøjer er et logisk og bæredygtigt valg.

Christian Christansen, CEO, Voyagerr