DRT kjernesystem

Bestilling og planlegging

Integrasjon til kollektiv transport

Trafikkstyring

Lønn og fakturering

Rapportering og optimering

e-Mobility

e-Mobility

Lag rom for ladepauser i planleggingen

Det er mange fordeler ved å legge om flåten til elkjøretøy. Med Voyagerr inngår ladeplaner til opplading av elkjøretøy i timeplanen.

Integrasjon av ladeplaner

Inkluder behov for lading i planleggingen og maksimer tiden kjøretøyene er i bruk.

> Oversikt – kjernesystem

Styrk bærekraftig mobilitet

Ved å styrke en enkel overgang til elkjøretøy kan Voyagerr bidra til at byer og andre lokalsamfunn, bedrifter og organisasjoner beveger seg i retning en grønnere kollektiv transport.

Luftforurensning er ofte et viktig tema i tett befolkede byer med mye trafikk. Europeiske byer har de kommende årene muligheten til å tenke om igjen offentlige transportsystemer og vurdere demand response-transport som et middel til å oppnå en renere og mer bærekraftig fremtid uten utslipp.

Hvordan bidrar Voyagerr til en fremtid med e-mobilitet?

Voyagerr har gjennom mer enn 30 år hjulpet samferdselsmyndigheter og transportoperatører av offentlig transport som jobber med bestillingskjøring med forskjellige flåtetyper og -sammensetninger – herunder også ved overgangen fra fossilt brensel til elektrisk. Vi har gjort dette ved å lage teknologiske løsninger som bidrar til å innarbeide de kravene elkjøretøy stiller til planlegging av bestillingskjøring.

Disse løsningene styrker samferdselsmyndigheter og transportoperatører i at hybrid- og elkjøretøy er et naturlig og bærekraftig valg.

Christian Christiansen, CEO, Voyagerr