Strømlinjet søknadsprosess

Voyagerr tilbyr en rekke nettportaler til forskjellige brukergrupper som kan få tilgang til systemet. Det kan f.eks. være myndigheter som fylker og kommuner, personale i helseadministrasjon, ansatte i skoleadministrasjon og saksbehandlere i det offentlige. Tilgangsrettigheter og arbeidsgang kan defineres separat for de forskjellige brukerprofilene.

Voyagerrs nettportal for saksbehandlere innen det offentlige gir mulighet til å digitalisere arbeidsprosessen fra første søknad til endelig vedtak om bevilling eller avslag.

Portalen tilbyr omfattende funksjoner for optimering og håndtering av dokumentasjon av søknad om seviceytelser innen offentlig transport.

Digitaliserte prosesser med ”parallelle” søknadsforløp

Søknads- og saksbehandlingsdelen er strukturert slik at det er enkelt å håndtere forskjellige søknader parallelt.Samme kunde/passasjer kan ha flere søknadsforløp i systemet, f.eks. en søknad om handicaptransport, pasienttransport eller skoleskyss. Forskjellige saksbehandlere kan få tilgang til søknadene.

Data lagres og styres på ett sted

Voyagerr kjernesystemet gjør det enkelt å registrere og administrere passasjerrelaterte data og å oppfylle kravene til GDPR.
Passasjerdata lagres i én database – det sparer tid og sikrer at data behandles på ett sted, samt at spesielle behov eller preferanser registreres og kan inngå i planleggingen.

Brukerportalen for saksbehandlere er en integrert del av Voyagerr kjernesystemet.

Optimer arbeidsprosesser …

  • Rask oppretting, oppdatering og sletting av søknader

  • Mulighet for å konvertere et søknadsdokument til et klient-/kundedokument med bare ett klikk

  • Oversikt over antall søknader og søknadssvar – definer og få oversikt over den enkelte passasjers behovsstatus og kjørebehov.

  • Legg til én eller flere betalingsautoriteter til den enkelte passasjer

  • Legg til lokasjoner (også geo-kode) for en eller flere passasjerer på samme tid

  • • Søk og sammenlign passasjeradresser innenfor et definert område og vis antallet søkte turer, avlysninger og uteblitte oppmøter

Demand Response Transport. Every Step. Every Ride.

Voyagerr er én samlet, digital plattform for planlegging, administrasjon, drift og integrasjon av DRT-tjenester – testet, skalerbar og enkel å integrere

Naviger en kompleks hverdag og lever transporttjenester på den mest effektive måten.

Voyagerr gjør det mulig å digitalisere hvert ledd i verdikjeden.

Bestill en gratis Voyagerr-demo tilpasset din organisasjon eller bedrift …