Strømlinede, digitale ansøgningsprocesser

Voyagerr tilbyder en række web-portaler til forskellige brugergrupper, som kan få adgang til systemet. Det kan f.eks. være myndigheder som regioner og kommuner, personale i sundhedsadministrationer, medarbejdere i skoleadministrationer og sagsbehandlere inden for det offentlige. Adgangrettigheder og arbejdsgange kan defineres separat for forskellige brugerprofiler.

Voyagerrs webportal til sagsbehandlere inden for det offentlige giver mulighed for at digitalisere arbejdsprocesserne omkring visitering til offentlig bestillingskørsel, herunder udarbejdelse og indsending af ansøgning samt godkendelse eller afvisning ud fra gældende visiteringsregler på transportlovsområdet.

Portalen tilbyder omfattende funktioner til optimering og håndtering af dokumentation af ansøgninger om serviceydelser indenfor offentlige transport.

Digitaliserede processer med ’parallelle’ ansøgningsforløb

Ansøgnings- og sagsbehandling delen er struktureret så det er nemt at håndtere forskellige ansøgninger parallelt. Samme borger/passager kan have flere ansøgningsforløb i systemet, for eksempel en ansøgning for handikapbefordring, patienttransport eller skolekørsel. Ansøgningerne kan tilgås af forskellige sagsbehandlere.

Data er gemt og styret ét sted

Voyagerr Kernesystemet gør det nemt og enkelt at registrere og administrere passagerrelaterede data og at opfylde kravene til GDPR.
Passagerdata er gemt i én database – det sparer tid og sikrer at data behandles ét sted og at specielle behov eller præferencer er registrerede, og kan indgå i planlægningen.

Brugerportalen for sagsbehandlere er en integreret del af Voyagerr Kernesystemet.

Optimer arbejdsprocesserne…

  • Hurtig oprettelse, opdatering og sletning af ansøgninger.

  • Mulighed for at konvertere et ansøgningsdokument til et klient/kundedokument med bare ét klik.

  • Få overblik over antallet af ansøgninger og svar på ansøgninger – og definer og få overblik over den enkelte passagers visitationsstatus og kørselsbehov.

  • Tilføj en eller flere betalingsautoriteter til den enkelte passager.

  • Tilføj lokationer (også geo-kode) for en eller flere passagerer på samme tid.

  • Søg og sammenlign passageradresser inden for et defineret område og vis antallet af søgte ture, aflysninger og no-shows.

Demand Response Transport. Every Step. Every Ride.

Voyagerr er én, samlet digital platform til planlægning, administration, drift og integration af DRT services – gennemprøvet, skalerbar og nem at integrere.

Navigér en kompleks dagligdag, med en høj grad af styring i driften, og levér transportservices på den mest effektive måde

Voyagerr gør det muligt at digitalisere hvert trin i værdikæden for bestillingskørsel.

Book en gratis demo …

Få en gennemgang af portalen for sagsbehandlere og svar på dine spørgsmål.