Fuldt overblik i realtid over alle planlagte ture

Voyagerr tilbyder en række web-portaler til forskellige brugergrupper, som kan få adgang til systemet. Det kan f.eks. være myndigheder som regioner og kommuner, personale i sundhedsadministrationer, medarbejdere i skoleadministrationer og sagsbehandlere inden for det offentlige. Adgangrettigheder og arbejdsgange kan defineres separat for forskellige brugerprofiler.

Voyagerrs webportal til trafikoperatører inden for bestillingskørsel giver fuldt overblik i realtid over planlagte ture på køretøjer eller vognløb og afregning for udførte ture.

Dette giver øget gennemsigtighed og gør kommunikation mellem trafikoperatører, chauffører og trafikstyringen mere præcis og effektiv.

Dagligt eller månedligt overblik
Portalen giver også overblik over udførte ture og den tilknyttede afregning på daglig eller månedlig basis.

Struktureret feedback
Det er muligt at passagerer at give en vurdering af en kørsel og evt. indrapportere en klage på udført kørsel som passageren ikke har været tilfreds med. Denne vurdering (evt. klage) er synlig for trafikstyringen og trafikoperatøren som har udført kørslen. Dermed er det muligt for alle involverede parter at forholde sig til en passagertilbagemelding og forbedre den samlede transportservice ud fra dette.

Brugerportalen til trafikoperatører er fuldt integreret med Voyagerrs kernesystem.

Styrk den daglige drift…

  • Overblik over alle planlagte ture

  • Mindre behov for opkald mellem chauffører, trafikstyring og trafikoperatør.

  • Tilgængelig på flere sprog.

  • Brugerfladen kan tilpasses til virksomhedens eller organisationens brand-farver og logo.

  • Finansielle data bliver automatisk præsenteret efter hver regnskabsperiode.

  • Mulighed for at registrere passagerklager og give feedback på disse.

Demand Response Transport. Every step. Every ride.

Voyagerr er én, samlet digital platform til planlægning, administration, drift og integration af DRT services

– gennemprøvet, skalerbar og nem at integrere.

Navigér en kompleks dagligdag, med en høj grad af styring i driften, og levér transportservices på den mest effektive måde

Voyagerr gør det muligt at digitalisere hvert trin i værdikæden for bestillingskørsel.

Få en gratis demo…

Få en uforpligtende og gratis demo af portalen til trafikoperatører og selvfølgelig svar på dine spørgsmål.