Full oversikt i sanntid over alle planlagte turer.

Voyagerr tilbyr en rekke nettportaler til forskjellige brukergrupper som kan få tilgang til systemet. Det kan f.eks. være myndigheter som fylker og kommuner, personale i helseadministrasjon, ansatte i skoleadministrasjon og saksbehandlere i det offentlige. Tilgangsrettigheter og arbeidsgang kan defineres separat for de forskjellige brukerprofilene.

Voyagerrs nettportal til trafikkoperatører innen bestillingskjøring gir full oversikt over planlagte turer på kjøretøy eller vognløp og fakturering for gjennomførte turer.

Dette gir økt transparens og gjør kommunikasjonen mellom trafikkoperatører, sjåfører og trafikkstyringen mer nøyaktig og effektiv.

Daglig eller månedlig oversikt
Portalen gir også oversikt over gjennomførte turer og den tilknyttede faktureringen på daglig eller månedlig basis.

Stukturert feedback
Det er mulig å registrere klientsaker og vurdering, samt gi tilbakemelding på disse.

Brukerportalen til trafikkoperatørene er fullt integrert med Voyagerrs kjernesystem.

Effektiv drift

  • Oversikt over alle planlagte turer

  • Mindre behov for oppringinger mellom sjåfører, trafikkstyring og trafikkoperatør

  • Tlgjengelig på flere språk

  • Grensesnittet kan tilpasses bedriftens eller organisasjonens farger og logo

  • Finansielle data presenteres automatisk etter hver regnskapsperiode

  • Mulighet til å registrere passasjerklager og gi tilbakemeldinger på disse

Demand Response Transport. Every step. Every ride.

One IT platform for every step in planning, managing, operating, and integraing Demand Response Transportation services

– field proven, scalable, and easy to integrate

Naviger en kompleks hverdag og lever transporttjenester på den mest effektive måten.

Voyagerr gjør det mulig å digitalisere hvert ledd i verdikjeden. This means that you can streamline administration and optimise resources.

Bestill en gratis Voyagerr-demo tilpasset din organisasjon eller bedrift …

We’ll walk you through with a free demo, and answer any questions you may have. Call +44 (0)808 28 11 039 or