Enkel, trygg og effektiv skoleskyss

Med Voyagerr får du og din organisasjon en helhetlig end-to-end-løsning basert på pålitelig og sikker teknologi.

En pålitelig partner innen Demand Response skoleskyss…

Vi hjelper myndighetene med å frakte mer enn 160 000 skolebarn og studenter i Nord-Europa hvert år.

Minimer bestillingskostnader og uteblitt oppmøte

Tilby passasjerene og foreldrene eller vergene deres høy grad av selvbetjening – og gjør det mulig for skoleadministrasjonen å interagere med turbestillinger på vegne av passasjerene – i sanntid, og reduser antallet oppringinger til callsentre og antallet uteblitte oppmøter.

Enkel søknadsprosess på nett – også ved flere skolebarn Kvitt deg med manuelt papirarbeid og minimer behovet for administrasjon med heldigital løsning, inkl. enkel søknadsprosess til skoleskyss på nett, som gir søkere tilgang til raskt søknadssvar, samt at din bedrift eller organisasjon får muligheten til å planlegge kjøring med kort varsel.

Gjør det enklere for familier med flere barn i skolealder å opprette foreldre-/vergetilgang for alle barna.

Transparens – informasjon i sanntid

Med Voyagerrs enestående, automatiske planleggingsmodul (benytter 25 planleggingsfaktorer) kan du og din bedrift planlegge og gjennomføre skoleskyss som er tilpasset behovene til den enkelte elev eller student, også de med særskilte behov.

Med ett klikk kan du som administrator opprette gjentagende bestillinger gjennom året, der skoleferier og fridager inngår automatisk i planleggingen. Det gir en effektiv planleggingsprosess uten behov for manuell innblanding.

Tydelig informasjon og kommunikasjon i sanntid sikrer at alle er informert om kjøreplaner, ruter og hente- og leveringstidspunkter.

”Vi har lagt stor vekt på å gjøre det enkelt for studenter og foreldre å bruke [application][søkands]portalen, slik at skjemaer fylles ut riktig, og feil i dataene minimeres.

I skoleportalen veiledes søkeren gjennom søknadsprosessen skritt for skritt, og systemets innebygde RPA-logikk behandler automatisk søknaden og tildeler søkeren den rette transporttjenesten. Ifølge tilbakemeldinger vi har fått fra brukerne, er portalen enkel å bruke”.

Per Solbakken
Digital Services Advisor, Innlandstrafikk, Norge

Imøtekom individuelle behov – sikker datahåndtering

Med Voyagerr er det mulig å registrere detaljert informasjon knyttet til den enkelte passasjeren, sånn at også passasjerer med komplekse ønsker og behov kan få den servicen de trenger.

Systemet er bygd for å håndtere denne typen data og for å oppfylle krav til GDPR. With Voyagerr, you can confidently manage and safeguard passenger information, ensuring that it remains secure at all times.

Bestill en gratis Voyagerr-demo.

Få en gjennomgang av systemet og få svar på spørsmålene dine.

Noen barn med spesielle behov kan trenge en hverdag med høy grad av rutiner og forutsigbarhet. Det inkluderer at sjåføren som kjører til skolen er kjent. Kjernesystemets planleggingsmodul kan ta slike og andre særskilte krav med i planleggingen…”

Christian Erikstrup
Voyagerr Demand Response Spesialist, Danmark