Administrer bestillingskørsel på en nem og enkel måde

Voyagerr tilbyder en række web-portaler til forskellige brugergrupper, som kan få adgang til systemet. Det kan f.eks. være myndigheder som regioner og kommuner, personale i sundhedsadministrationer, medarbejdere i skoleadministrationer og sagsbehandlere inden for det offentlige. Adgangrettigheder og arbejdsgange kan defineres separat for forskellige brugerprofiler.

Voyagerrs webportal til administrativt personale inden for sundhedsområdet gør det muligt at se og administrere bestillingskørsel, patientbefordring, genoptræning mm. Se, bestille og afbestille turbestillinger på vegne af passagerer, som er visiteret til patientbefordring.

Effektiv kommunikation og overblik

Portalen tilbyder nem og enkel kommunikation, oversigt over alle nødvendige informationer – og notifikationer og opdateringer i realtid, så portalbrugerne har den nødvendige information ved hånden.

Simpel og intuitiv brugerflade

En simpel og intuitiv brugerflade giver administrationsmedarbejderen mulighed for at foretage og ændre turbookinger på vegne af den enkelte passager. Dermed bliver behovet for at kontakte kørekontoret mindre.

Kørekontor – f.eks. trafikoperatørDRT portalbruger – administrationspersonale

Information om særlige behov

Med web-portalen er der mulighed for at administrationspersonale kan få information om særlige ønsker eller krav relateret til den enkelte turbooking. Passagerinformation inkl. præferencer, begrænsninger og betalingsinformation indgår, når brugeren foretager turbookingen. Systemet søger herefter at matche ønsker og krav med den tilbudte transportservice.

Data er gemt og styret ét sted

Voyagerr system til bestillingskørsel gør det enkelt at administrere kunde/passagerdata og overholde GDPR-krav.
Passagerrelaterede data er gemt i én relations database – dette sparer tid og sikrer at data behandles i systemets ”kerne” og at passagerernes særlige ønsker og behov kan registreres og indgå, når en systembruger foretager en turbestilling. Data er beskyttet ved hjælp af adgangsautorisation.

Brugerportalen for administrations personale inden for sundhedsområdet er integreret med Voyagerrs DRT kernesystem .

Ensrettede administrationsprocesser

  • Simpel og intuitiv brugerflade.

  • Reducerer behovet for at kontakte call-centeret. Giver administrationspersonale inden for sundhedsområdet mulighed for at administrere bookinger på vegne af passagerer.

  • Information om specielle ønsker eller behov, f.eks. behovet for at medbringe kørestol.

  • Information in real time.

Navigér en kompleks dagligdag, med en høj grad af styring i driften, og levér transportservices på den mest effektive måde

Voyagerr gør det muligt at digitalisere hvert trin i værdikæden for bestillingskørsel.

Få en gratis demo …

Få en gratis demonstration af Voyagerrs webportal til administrationsmedarbejdere inden for sundhedsområdet.