DRT kjernesystem

Bestilling og planlegging

Integrasjon til kollektiv transport

Trafikkstyring

Lønn og fakturering

Rapportering og optimering

e-Mobility

Integrasjon til kollektiv transport

Øk effektiviteten ved å kombinere kollektiv transport med bestillingskjøring

Optimer ressurser, spar kostnader og tilby passasjerene bedre tilpassede tjenester

Effektiv integrasjon til kollektiv transport

Ved å integrere bestillingskjøring og kollektiv transport, kan dere utnytte hele det offentlige transportnettverket, og slik gi passasjerene en sømløs, multimodal opplevelse. Samtidig oppmuntrer og støtter dere et skifte fra privatbilisme.

Med den nettbaserte tilleggsmodulen til Voyagerr kjernesystemet – designet for å kombinere bestillingskjøring med kollektiv transport – er det mulig å etablere mobilitetsprodukter basert på linjer, ruter og områder, og gjøre planleggingen av passasjerbestillingene effektiv.

> Se kjernesystemet

Passasjer-app med mulighet for tilpasning

Løsningen kan kombineres med en app/nettbasert portal for passasjerer. Det gir også mulighet for online betaling og billettintegrering.

Gi passasjeren informasjon om turbestillinger og endringer i trafikken i sanntid via passasjer-appen.

Gjør det mulig for passasjerer å bestemme en rekke innstillinger på profilen deres, gjennomføre og endre reisebestillinger og lett tilgang til reiseinformasjon. Nettportaler og appper kan lever som white label-applikasjoner, skreddersydd til bedriftens eller organisasjonens visuelle identitet, arbeidsprosesser og behov.

> Passasjer-app

Eksempler på modeller for faste ruter i kombinasjon med bestillingskjøring. Det er mange andre muligheter:

1: First mile og/eller last mile Kombinert mobilitet

– til og fra virtuelle busslinjer i mobilitetsområder med begrenset eller ingen offentlig transport. ​

2. Polygon til polygon og/eller polygon til stoppested

Demand Response polygon henting med transport til nærmeste kollektivtransport. (henting på adressen).

Demand Response polygon henting med transport til nærmeste kollektivtransport. (henting på adressen).

”Kollektivtransporten er i endring. Reisemønstre, passasjergrupper og passasjerbehov endrer seg. Det betyr at fjerntliggende områder eller områder med få passasjerer med fordel kan betjenes med bestillingskjøring, integrert med kollektiv transport”.

Christian Erikstrup, Mobility Specialist, Voyagerr

Modulen til integrasjon av kollektiv transport er en nettbasert tilleggsmodul til Voyagerrs kjernesystem.

Mer informasjon?

Bestill en demo av Voyagerr OnDemand Mobility-modul til integrasjon av kollektiv transport.