DRT kjernesystem

Bestilling og planlegging

Integrasjon til kollektiv transport

Trafikkstyring

Lønn og fakturering

Rapportering og optimering

e-Mobility

Integrert lønn og fakturering

Nøyaktig og enkel lønnsberegning og fakturering

Voyagerr kan integreres med en rekke økonomi- og lønnssystemer og kan settes opp til å gjennomføre lønnsberegning til sjåfører og fakturering av trafikkunderleverandører og administrative myndigheter.

Voyagerr har implementert integrasjoner til lønnssystemer og faktureringssystemer til administrative organisasjoner med tilfredsstillende resultater.

Automatisk lønnsberegning

Gjør den sammensatte oppgaven med lønnsberegning enklere. Integrer til ERP-systemet deres og gi sjåførene deres enkel tilgang til å registrere arbeidstimer via sjåfør-appen.

Voyagerrs integrerte løsning kan settes opp til å omfatte variasjoner i lønnskostnader, tariffavtaler mm.

Effektiviser driften

Voyagerr tilbyr en mer effektiv planlegging der variasjoner i lønnskostnader og uplanlagt og planlagt fravær inngår i planleggingen. Systemet bidrar til, i den grad det er mulig, å unngå overtid og sørger for at det er samsvar med regler for kjøre-/hviletid.

Få mer transparens i forhold til kostnader ved å introdusere og bruke KPI (Key Performance Indicators) knyttet til driften. Generer data til anbudsberegninger og bruk dem som del av beslutningsgrunnlaget til gagn for organisasjon og bedrift.

Kjernesystem

Voyagerrs kjernesystem kan integreres til en rekke andre systemer – og en rekke ERP-systemer

Interessert i integrasjon til lønn og fakturering av persontransport?

Få en gratis demonstrasjon… Vi svarer samtidig selvsagt på alle spørsmålene du sitter med.