DRT kjernesystem

Bestilling og planlegging

Integrasjon til kollektiv transport

Trafikkstyring

Lønn og fakturering

Rapportering og optimering

e-Mobility

Effektiv Bestilling og planlegging

Forenkle og optimer bestillingsprosessen og minimer antallet innringinger til callcenteret.

Bestillings- og planleggingsmodulen er en del av Voyagerrs kjernesystem

Voyagerr DRT-systemet tilbyr effektiv bestilling og planlegging basert på stabil og sikker teknologi.

Bruk smart autoplanlegging – med 25 algoritmefaktorer

  • Kjernesystemet foreslår den best egnede transporttjenesten – som imøtekommer individuelle passasjerbehov, som f.eks. plass til utstyr og hjelpemidler.

  • Voyagerrs planleggingsmodul tilpasses kontinuerlig teknologisk utvikling og vurderer etter 25 faktorer.

    Modulen kan tilpasses bedriftens individuelle mål, f.eks. kostnadseffektivitet, minimal reisetid eller andre typer transportrelaterte mål og måltall.

  • Optimer rutene på en oversiktlig måte, reduser unødvendige turer og omkjøringer og gjør bruken av kjøretøy mer effektiv for å sikre mest mulig kostnadseffektiv drift.

  • Voyagerrs planleggingsmodul gir høy grad av fleksibilitet, hvilket gjør det mulig å møte individuelle passasjerbehov, inklusive krav om plass til utstyr eller hjelpemidler.

Maksimer selvbetjening med brukertilpassede nettportaler

  • Med brukertilpassede nettportaler til f.eks. operatører, saksbehandlere og skole- og helsevesen, samt foreldre, verger og lignende roller, er det mulig å digitalisere og strømlinjeforme interne arbeidsprosesser i IT-systemer.

Bestill en gratis Voyagerr-demo tilpasset din organisasjon eller bedrift …