Voyagerr består af et kernesystem til bestillingskørsel, en række brugerportaler, en chauffør-app og en passager-app.

Voyagerr systemet tilbyder en række værktøjer til effektiv planlægning, styring og administration til virksomheder, der opererer med bestillingskørsel det kan f.eks. være dør-til-dør, first/last mile, flextrafik, eller multimodale rejser.

En række webportaler tilpasset udvalgte brugergrupper indenfor regioner og kommuner, f.eks sagsbehandlere, hvor portalerne gør det muligt for dig og din virksomhed eller organisation at digitalisere og optimere arbejdsprocesser.

Ved brug af apps og web-portaler for passagerer og chauffører er det muligt at digitalisere den samlede værdikæde, fra bestilling til udførelse af persontransport.

Demand Response Transport. Every Step. Every Ride.

Voyagerr gør det muligt at digitalisere hvert trin i værdikæden for bestillingskørsel. Det betyder, at du og din virksomhed kan optimere administration og ressourcer..