Effektivitet der kan mærkes

– Passageroplevelser der gør indtryk

Vores digitale platform hjælper offentlige myndigheder, som f.eks. regioner og kommuner, og operatører af kollektiv trafik med at planlægge, styre, udvikle og integrere Demand Response Transport (DRT) tilbud og services til borgere generelt og til passagerer der er visiteret til offentlig kørsel.

Voyagerr er specialiseret i løsninger til skole og studerende, on-demand, paratransit og patientkørsel.

Myndigheder – kollektiv trafik
Operatører – kollektiv trafik
Skolekørsel
Mikrotransit
Patientkørsel