Trapeze Group Europe, ett Modaxo-företag, är ett av en grupp partnerföretag som valt att stödja ULTIMO-projektet, finansierat av EU.

(Den här artikeln dök upp först på trapezegroup.dk, 2 december 2022. Voyagerr skapades 2023, som den omdöpta skandinaviska och nordeuropeiska Trapeze Demand Response Transport-verksamheten).

Trapeze Group och Modaxo utvecklar tekniska lösningar med EU-finansierat ULTIMO-projekt.

ULTIMO-projektet är avsett att främja användarorienterad hållbar mobilitet genom storskalig utbyggnad av autonoma fordon.

Tre städer har identifierats i Tyskland, Norge och Schweiz.

Projektet, som startade i oktober 2022, beräknas hålla på i fyra år och involverar 23 partners.

Som en etablerad specialistleverantör av IT-lösningar för kollektivtrafik, inklusive on-demand mobilitetstransporter, har Trapeze Group valts ut som en av projektpartnerna. Det kommer bland annat att bidra till projektets mål att utveckla tekniska lösningar som stöder sömlös integration av fordon och fordonshantering i MaaS (Mobility as a Service) och LaaS (Logistics as a Service) system.

Användarorienterad, helhetslösning för on demand resor

Christian Erikstrup, Chief Sales Officer för On Demand Mobility Solutions på Trapeze Group i norra Europa, kommenterar teamets engagemang i projektet: “Vi är stolta över att vara en del av ULTIMO-projektet och oerhört glada över att utveckla lösningar som stöder hållbar autonom mobilitet.

Autonom mobilitet spelar en viktig roll i utvecklingen av användarorienterad, helhetslösning för on demand-resor. Vi tror att denna utveckling kommer att göra det möjligt för kollektivtrafiken att öka effektiviteten och hållbarheten samtidigt som passagerarnas upplevelse höjs.”

Autonom mobilitet spelar en viktig roll i utvecklingen av användarorienterad, helhetslösningar för efterfrågan-resor. on demand resor. Vi tror att denna utveckling kommer att möjliggöra för kollektivtrafiktjänster att öka effektiviteten och hållbarheten samtidigt som resenärsupplevelsen förbättras.”

Christian Erikstrup
Chief Sales Officer för On Demand Mobility Solutions på Trapeze Group i norra Europa

Om projektet ULTIMO

För mer information om projektet ULTIMO HORIZON EUROPE, besök projektets webbplats: www.ultimo-he.eu

Om Trapeze Group och Voyagerr

För mer information om Trapeze Group i Europa, besök Trapeze Group – Europeiska webbplatsen: trapezegroup.eu

Voyagerr skapades 2023, som den omdöpta skandinaviska och nordeuropeiska Trapeze Demand Response Transport-verksamheten.

Om Modaxo

Modaxo är en global teknikorganisation som brinner för att förflytta världens människor. Läs mer på Modaxo.com.

Frågor

För frågor om Trapeze On-Demand mobilitetslösningar – kontakta din lokala Voyagerr specialist.