Effektiv kommunikasjon med passasjerene

Tillat passasjerene å administrere egne reiseplaner med Voyagerrs selvbetjente plattform, som leveres som passasjer-app og nettportal.. Our self-service platform enables passengers to quickly and easily book, amend, and cancel journeys, reducing the burden on contact centres and providing a seamless experience that appeals to passengers.

Voyagerrs passasjer-app lever opp til retningslinjer og standarder utformet av både offentlige og internasjonale standarder (f.eks. WGAC). Den er designet slik at alle skal kunne bruke den. Det er mulig for den enkelte bruker å tilpasse grensesnittet, f.eks. ved fargevalg, lys og mørk innstilling og muligheten for tekst-zoom.

Foreldre og verger kan trygt logge inn og administrere reisebestillinger på vegne av barn eller andre personer de har omsorg for. … Det gjør det mulig å strømlinjeforme prosesser og sikre pålitelig, tilpasset bestillingstransport, uansett om det er snakk om handicap-, skole-/elev- eller pasienttransport.

Passasjerer kan bestille eller avlyse turer via app eller nettportal.

App/nettportal til passasjerer

  • Enkel og rask bestilling, endring og avbestilling.

  • Push-varsler, inkl. bekreftelser på bestilte turer, påminnelser og oppdateringer om forventet hentetidspunkt.

  • Oversikt over fremtidige og gjennomførte reiser og mulighet til å samle vurderinger fra passasjerer.

  • Mulighet til å gi support til passasjerer som kvalifiserer til spesialtransport.

  • Enkle, sikre funksjoner for foreldre, verger og omsorgspersoner som administrerer transportforespørsler og bestillinger på vegne av andre.

  • Brukertilpasset opplevelse med mulighet for justering av lys/mørk skjerm, tekststørrelser mm.

  • Whitelabel app – mulighet for å legge inn unik logo og farger.

Naviger en kompleks hverdag og lever transporttjenester på den mest effektive måten.

Bestill en gratis Voyagerr-demo tilpasset din organisasjon eller bedrift …