DRT kernesystem

Bestilling og planlægning

Integration til Kollektiv trafik

Trafikstyring

Løn og afregning

Rapportering og optimering

E-mobility

Bevar overblikket – opnå fuld transparens og kontrol i driften

DRT kernesystem

Voyagerr systemet er baseret på en integreret database, som sikrer at data er opdaterede og tilgængelige i real-tid for systemets brugere.

Effektiv planlægning, booking og trafikstyring

Voyagerrs kernesystem indeholder moduler til turbestilling, planlægning og trafikstyring samt integration med fast linjetrafik. Kernesystemet kan også håndtere aflønning af chauffører og afregning af trafikoperatører, samt rapportering.

Voyagerr kan tilmed integreres med 30+ andre systemer, f.eks MitID, Folkeregister og Myndighedssystemer. 

 • Opnå den højest mulige grad af selvbetjening med brugertilpassede web-portaler – og minimer antallet af opkald til kunde/borgerservice

  Sæt jeres lid til Voyagerrs stærke kernesystem til at opnå en endnu højere grad af digitalisering og effektivisering af processerne ved hjælp af brugertilpassede web-portaler til f.eks. operatører, sagsbehandlere og administrationsmedarbejdere i skoler og sundhedscentre. Tilføj passager-appen og chauffør-appen for yderligere optimering.

 • Udnyt de automatiske planlægningsfunktioner – baseret på planlægnings algoritmer som styres af 25 vægtede parametre.

  Voyagerrs Kernesystemets planlægningsalgoritmer gør brug af 25 vægtede parametre og den effektive planlægning betyder glade passagerer og et mindste brug af trafikressourcer og kundeservice, herunder minimering opkald til callcenteret. Planlægningsfunktionen understøtter valg af den bedst egnede transportservice og at individuelle behov hos den enkelte passager bliver tilgodeset.

 • Overblik over alle turbestillinger

  Systemet giver fuldt overblik over alle planlagte ture. Finansielle data bliver automatisk vist ved udgangen af hver regnskabsperiode.

 • Effektiv trafikstyring med mulighed for manuel eller automatisk trafikstyring

  Trafikstyrer kan vælge at lade systemet håndtere uforudsete ændringer automatisk – eller vælge at gribe ind manuelt. Ved manuel indgriben kan Trafikstyrer vælge fra en liste af muligheder. Denne liste kan systemet vise i prioriteret orden ud fra definerede kriterier. Når en mulighed er valgt, opdaterer systemet automatisk køreplanerne.

 • Administrer og hent passagerdata ’i kernen’

  Systemet gør det nemt at administrere passagerdata og serviceprofiler, samtidig med at GDPR-retningslinjer overholdes. Passagerdata som f.eks. visiteringer, præferencer og betalingsmyndigheder bliver registreret og beskyttet af effektive adgangsrettigheder i kernesystemet.

Voyagerrs kernesystem kan administrere fra 100 til 30.000 rejser om dagen. Vi understøtter flådestørrelser fra 5 køretøjer til mere end 3000.

DRT callcenter

Kontroller og optimer din bedrift

 • Den højest mulige grad af omkostningseffektivisering

  Administrer udeblivelser, aflysninger og forsinkelser på den mest effektive måde. Optimer vognruter i realtid, minimer omvejskørsel og gør brug af køretøjerne på den mest optimale måde – og opnå en omkostningseffektiv drift.

 • Konfigurer kernesystemet til dine forretningsbehov

  Uanset om din virksomhed prioriterer omkostningseffektivitet, minimering af rejsetid eller andre transportrelaterede mål, kan systemet konfigureres til at understøtte din virksomheds behov.

 • 30+ systemintegrationer – inklusive integrering til lønberegning og fakturering

  Voyagerr har foretaget 30+ integrationer til andre systemer, sådan at det kan sættes op til eksempelvis at håndtere lønberegninger og faktura fra underleverandører.

 • Integration Kollektivtrafik

  Udvid mobilitetstilbuddet med integration til Kollektivtrafik. Med et web-baseret tillægsmodul til kernesystemet er det muligt at konfigurere linjer, ruter og mobilitetsområder, som kernesystemet kan benytte til at sammensætte personificerede rejsemønstre til passagererne.

 • e-mobilitet …

  Indarbejd ladeplaner for elbiler og busser i trafikstyringen og maksimer driften.

 • Få indbygget skalerbarhed

  Med et skalerbart system og varierende efterspørgsel, kan din virksomhed hurtigt tilpasses en stigning eller et fald i efterspørgslen.

 • Få øget transparens baseret på data og rapportering

  Systemet kan sættes op til at generere standardrapporter i et valgt format. Du og din virksomhed har også mulighed for at forespørge på en skræddersyet løsning baseret på jeres individuelle behov for data, gennemsigtighed og rapportering.

DRT passager

Gør passageroplevelsen endnu bedre

 • Finjustér passageroplevelsen

  Giv passagerne mulighed for at give feedback på rejser, når de benytter passager-appen – og brug den opsummerede information i kernesystemet til at forbedre jeres services.

 • Få input til udvikling af fremtidens mobilitet

  Brug systemets rapportering til at skabe transparens i jeres drift og som input, når I udvikler fremtidige servicetilbud.

Navigér en kompleks dagligdag, med en høj grad af styring i driften, og levér transportservices på den mest effektive måde

Voyagerr er en alt-i-en digital platform til mobilitet med mulighed for integration til Kollektivtrafik.

“… Vi har implementeret adskillige automatiske optimeringsrutiner hos Mobibus-Toulouse. Takket være dét og takket være nøjagtigheden af rejsetiderne, som systemet giver, er mere end 90% af turbestillingerne automatisk planlagt. Det gør at vi kan udnytte vores vognkapacitet bedst muligt”.

Julien GRANJEAN, Direktør, TPMR Toulouse / Mobibus, Frankrig