Nem og enkel ansøgning om elevtransport

Voyagerr tilbyder en række web-portaler til forskellige brugergrupper, som kan få adgang til systemet.

Forældre, studerende, værger og omsorgspersoner er eksempler på sådanne grupper.

Digitaliser ansøgningsprocesser for skolekørsel med Voyagerrs brugervenlige webportaler.

Webportalerne gør det muligt for forældre, værger og studerende at ansøge om skolekørsel – på en nem og enkel måde.

Fuldt digitaliseret ansøgningsproces med opdateringer i realtid

Med Voyagerrs online webportal til ansøgning om elevkørsel er det farvel til papirbaserede processer. Elever, forældre og værger kan indsende ansøgninger og følge hvor langt en ansøgning er i processen, og med det samme få notifikationer ved opdateringer – alt på et sted.

Communication with parents, guardians, and students becomes simple and effective, as the portal updates in real-time with the progress and result of the school transportation application process. Ansøger kan uploade og vedlægge nødvendig dokumentation, som f.eks. adressedokumentation eller identitetsbevis direkte i portalen.

Nem og enkel indsendelse af digital ansøgning om elevtransport

Ansøger kan uploade og vedlægge nødvendig dokumentation, som f.eks. adressedokumentation eller identitetsbevis direkte i portalen.

Online betaling

Takket være integration med forskellige betalingssystemer, er der mulighed for at brugere kan foretage egenbetaling i forbindelse med ansøgning om transport.

Notifikationer i realtid

Automatiserede notifikationer gør det muligt for registrerede brugere at modtage opdateringer om turbestillinger, ruteændringer, forsinkelser og anden information.

Brugerfeedback

Voyagerr DRT systemet gør det muligt for forældre at give feedback på modtagne transport services, og dermed har administratorer af portalen mulighed for at forbedre kvaliteten af de tilbudte services.

Brugerportalen for forældre, studerende, værger og omsorgspersoner kan integreres med Voyagerrs kernesystem. Det er muligt at tilpasse portalen med organisations logo og farver.

Navigér en kompleks dagligdag, med en høj grad af styring i driften, og levér transportservices på den mest effektive måde

Voyagerr gør det muligt at digitalisere hvert trin i værdikæden for bestillingskørsel.

Bestil en gratis demo…

Få en gratis og uforpligtende demonstration af brugerportalen til nem ansøgning om skolekørsel.