DRT kjernesystem

Bestilling og planlegging

Integrasjon til kollektiv transport

Trafikkstyring

Lønn og fakturering

Rapportering og optimering

e-Mobility

Håndter kompleksitet og styrk driften

DRT kjernesystem

Voyagerr-løsningen bruker en integrert database, som sikrer at data er oppdatert og nøyaktig i sanntid for systembrukerne.

Effektiv håndtering av turbestilling, planlegging og trafikkstyring

Voyagerrs kjernesystem inneholder moduler til turbestilling, planlegging og trafikkstyring, samt integrasjon med fast linjetrafikk. Kjernesystemet kan også håndtere lønnsutbetaling til sjåfører og fakturering fra trafikkoperatører, samt rapportering.

Voyagerr kan til og med integreres med 30+ andre eksterne systemer. Dette tillater ytterligere optimering og forbedring av kvaliteten på passasjertjenester.

 • Oppnå størst mulig grad av selvbetjening med brukertilpassede nettportaler – minimer antallet innringinger til kundeservice

  Sett lit til Voyagerrs kraftfulle kjernesystem for å oppnå enda høyere grad av digitalisering og effektivisering av prosessene ved hjelp av brukertilpassede nettportaler til f.eks. operatører, saksbehandlere og administrasjonsansatte i skoler og helsevesen. Legg til passasjer-appen og sjåfør-appen for ytterligere optimering.

 • Utnytt de automatiske planleggingsfunksjonene – algoritmer som styres av 25 faktorer vurderes.

  Kjernesystemets planleggingsalgoritmer benytter 25 faktorer. Effektiv planlegging betyr fornøyde passasjerer og bruk av trafikkressurser og kundeservice på minimumsnivå. Planleggingsfunksjonen sikrer at den best egnede transporttjenesten tilbys, og at individuelle behov ivaretas.

 • Oversikt over alle turbestillinger

  Systemet gir full oversikt over alle planlagte reiser. Finansielle data vises automatisk ved utgangen av hver regnskapsperiode.

 • Effektiv trafikkstyring med mulighet for manuell eller automatisk trafikkstyring

  Trafikkstyrer kan velge å la systemet håndtere uforutsette endringer automatisk, eller velge å gripe inn manuelt. Ved manuell håndtering kan trafikkstyrer velge i en liste med muligheter. Denne lista kan systemet vise i prioritert rekkefølge ut ifra definerte kriterier. Når en mulighet er valgt, oppdaterer systemet automatisk kjøreplanene.

 • Administrer og hent passasjerdata i ’kjernen’

  Systemet gjør det enkelt å administrere passasjerdata og serviceprofiler, samtidig som GDPR-retningslinjer overholdes. Passasjerdata som f.eks. godkjenninger, preferanser og betalingsmyndigheter registreres beskyttet av effektive tilgangsrettigheter i kjernesystemet.

Voyagerrs kjernesystem kan administrere fra 100 til 30 000 reiser om dagen. Vi støtter flåter fra 5 kjøretøy til mer enn 3000..

DRT kørekontor

Kontroller og optimer din bedrift

 • Mest mulig kostnadseffektiv drift

  Administrer manglende oppmøte, kanselleringer, og forsinkelser på den mest effektive måten. Optimer rutene på en oversiktlig måte, reduser unødvendige turer og omkjøringer og gjør bruken av kjøretøy mer effektiv for å sikre mest mulig kostnadseffektiv drift.

 • Konfigurer kjernesystemet etter behovene til din bedrift

  Uansett om bedriften din prioriterer kostnadseffektivitet, minimering av reisetid eller har andre transportrelaterte mål, kan systemet konfigureres til å understøtte behovene til din bedrift.

 • 30+ systemintegrasjoner – inklusive integrering til beregning av lønn og fakturering

  Voyagerr har laget 30+ integrasjoner til andre systemer, slik at det kan settes opp til å håndtere for eksempel beregning av lønn og fakturaer fra andre leverandører.

  > Beregning av lønn

 • Integrasjon til kollektiv transport

  Utvid mobilitetstilbudet med integrasjon til kollektiv transport. Med en nettbasert tilleggsmodul til kjernesystemet er det mulig å konfigurere linjer, ruter og mobilitetsområder som kjernesystemet kan benytte til å sette sammen effektive planleggingsløsninger basert på mottatte bestillinger.

  > Integrasjon til kollektiv transport

 • Sømløs eMobilitet

  Innarbeid ladeplaner for elbiler og -busser i trafikkstyringen og maksimer driften.

  > eMobilitet

 • Få innebygd skalerbarhet

  Med et skalerbart system og varierende etterspørsel kan bedriften din raskt tilpasse seg stigning eller nedgang i etterspørsel.

 • Få økt transparens basert på data og rapportering

  Systemet kan settes opp til å generere standardrapporter i et gitt format. Du og bedriften din har også mulighet til å forespørre en skreddersydd løsning basert på deres individuelle behov for data, transparens og rapportering.

  > Rapportering

DRT passasjer

Ta passasjeropplevelsen til et nytt nivå

 • Finjuster passasjeropplevelsen

  Gi passasjerene mulighet til å gi tilbakemelding på reiser når de bruker passasjer-appen – bruk den oppsummerte informasjonen i kjernesystemet til å forbedre tjenestene deres.

 • Få innspill til utviklingen av fremtidens mobilitet

  Bruk systemets rapportering til å skape transparens i driften deres og til innspill når dere utvikler fremtidige tilbud.

Naviger en kompleks hverdag og lever transporttjenester på den mest effektive måten.

Voyagerr er en alt-i-ett digital platform for mobilitet med mulighet til integrasjon med kollektiv transport.

”… Vi har implementert utallige automatiske optimeringsrutiner hos Mobibus-Toulouse. Takket være dét, og nøyaktigheten på reisetidene systemet gir, er mer enn 90% av turbestillingene automatisk planlagt. Det gjør at vi kan utnytte vognkapasiteten vår best mulig”.

Julien GRANJEAN, direktør, TPMR Toulouse/Mobibus, Frankrike