Definer og lever on-demand-transporttjenster som passer til behovene i din bedrift, organisasjon, by, område eller region.

Styr og forbedre mikrotransitt DRT-tjenester og ligg i forkant.

Gjør det mulig for passasjerene å interagere med tilbudene og tjenestene deres gjennom passasjer-appen.Appen kan tilpasses den funksjonaliteten dere ønsker, samt utstyres med bedriftens logo og farger. Definer og optimer tjenestene deres og utnytt det fulle potensialet som finnes i ledige kjøretøy når dere skal gjennomføre reiser som er lett tilgjengelige og personaliserte – dør-til-dør eller stoppested-til-stoppested.

Opplev et nytt nivå av effektivitet i driften med avansert automatisk planlegging – ban vei for effektivisering i tilknytning til bruk av personale, og dermed muligheten til å senke kostnadene per reise.

Få nyttig innsikt ved hjelp av rapportering. Innsikt som gjør det mulig å analysere, justere og effektivisere tjenestene deres på varig basis.

Voyagerr styrer mellom 100 og 30 000 turer per dag. Vi støtter flåter fra 5 kjøretøy til mer enn 3000.

”Markedet har endret seg i løpet av de siste 20 årene. Vi visste at vi måtte bli mer lydhøre i driften vår for å spare penger og holde fast ved fortjenestemarginen vår”.

Johanna Gerdin Bueno
Prosjektleder, Flygbussarna, Sverige

Styrk driften …

  • Optimerte serviceområder for effektiv utnyttelse av kjøretøy. Minimer antallet tomme seter ved å fordele kjøretøy med passende kapasitet

  • Automatisk planlegging begrenser behovet for bemanning av callcenter, og dermed kostnad per reise.

  • Brukervennlig passasjeropplevelse med passasjer-app (mulighet for å tilpasse funksjoner og farge/logo)

  • Statistikk og innsikt via innebygde rapporter for kontinuerlig forbedring av tjenester

Vil du se hvordan Voyagerr kan fungere for din bedrift?

Få en gratis demo og svar på eventuelle spørsmål du måtte ha.