Enkel søknad om elevtransport

Voyagerr tilbyr en rekke nettportaler til forskjellige brukergrupper som kan få tilgang til systemet.

Disse gruppene inkluderer for eksempel foreldre, studenter, verger og omsorgspersoner.

Digitaliser søknadsprosesser for skoleskyss med Voyagerrs brukervennlig nettportaler.

Nettportalene gjør det mulig for foreldre, verger og studenter å søke om skoleskyss – på en enkel måte.

Heldigitalisert søknadsprosess med oppdateringer i sanntid

Med voyagerrs nettportal til søknad om skoleskyss takker dere farvel til papirbaserte prosesser. Elever, foreldre og verger kan sende inn søknad og følge med på hvor langt den er i prosessen, og i tillegg få varslinger ved oppdateringer – alt på ett sted.

Communication with parents, guardians, and students becomes simple and effective, as the portal updates in real-time with the progress and result of the school transportation application process. This reduces the number of incoming calls requesting updates on the status of applications.

Enkel innsending av dokumentasjon

Søker kan laste opp og legge ved nødvendig dokumentasjon, som f.eks. dokumentasjon på bostedsadresse eller identitetsbevis, direkte i portalen.

Betaling på nett T

Takket være integrasjon med forskjellige betlaingssystemer er det mulighet for at brukere kan gjennomføre egenbetaling i forbindelse med søknad om transport.

Varslinger i sanntid

Automatiske varslinger gjør det mulig å registrere bruker og motta oppdateringer og turbestillinger, ruteendringer, forsinkelser og annen informasjon.

Brukerevaluering

Voyagerr DRT kjernesystemet gjør det mulig for foreldre å gi tilbakemelding på mottatt transportsevice, og slik har administratorer av portalen muligheten til å forbedre kvaliteten på tjenestene som tilbys.

Brukerportalen for foreldre, studenter, verger og omsorgspersoner kan integreres med Voyagerrs kjernesystem. Det er mulig å tilpasse portalen med organisasjonens logo og farger.

Naviger en kompleks hverdag og lever transporttjenester på den mest effektive måten.

Voyagerr gjør det mulig å digitalisere hvert ledd i verdikjeden.

Bestill en gratis Voyagerr-demo tilpasset din organisasjon eller bedrift …